Słowo Rektora

Szanowni Państwo,

w 2019 r. przypada setna rocznica powstania Uniwersytetu Poznańskiego, z którego wywodzą się  korzenie naszej uczelni - Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Więzi z utworzoną w Poznaniu w 1919 r. Wszechnicą Piastowską  są tym bardziej ścisłe, że pierwszym rektorem Uczelni został lekarz - prof. Heliodor Święcicki. Dzięki  staraniom i zabiegom tego wybitnego ginekologa i położnika utworzono w  listopadzie 1919 r. Studium Farmaceutyczne, zaś 25 lipca 1920 r. powołano do życia Wydział Lekarski. Jeszcze w okresie międzywojennym akademicka medycyna i farmacja osiągnęły bardzo wysoki poziom, stając się wizytówkami Uniwersytetu Poznańskiego. Po II wojnie światowej została utworzona (w 1949 r.), w wyniku przekształceń organizacyjnych, Akademia Lekarska, która 3 marca 1950 roku przyjęła nazwę Akademii Medycznej w Poznaniu.

Powojenne dzieje naszej Uczelni charakteryzuje wiele sukcesów na polach - naukowym, dydaktycznym oraz klinicznym. Dzięki osiągnięciom naszych pracowników Akademia Medyczna przyjęła 27 lutego 2007 r. nazwę Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, stając się tym samym pierwszą w Polsce uczelnią medyczną o statusie uniwersyteckim.  

Zbliżające się stulecie historii akademickich studiów medycznych w Poznaniu napawa nas dumą i radością. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego wraz z uczelniami wywodzącymi się z Uniwersytetu Poznańskiego - Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Przyrodniczym, Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego - postanowiły wspólnie uczcić stulecie powstania Almae Matris Posnaniensis, organizując w maju 2019 r. centralną uroczystość, z udziałem całego środowiska akademickiego.

Głównym celem przyświecającym obchodom stulecia akademickich studiów medycznych w Poznaniu jest pokazanie różnorodności i bogactwa naszego uniwersytetu, które tworzą wybitne osobowości, jak i zespoły badawcze, funkcjonujące w ramach naszej uczelni. W tym celu z inicjatywy władz poszczególnych wydziałów obchody stulecia istnienia Uniwersytetu Poznańskiego będą celebrowane poprzez liczne wydarzenia. Najpierw Wydział Lekarski II, obchodząc w 2017 r. dwudziestopięciolecie swojego istnienia, wpisze się w jubileusz stulecia wydaniem pamiątkowej księgi, ukazującej odległe tradycje wielu swoich katedr i klinik. Z kolei w 2019 r. Wydział Farmaceutyczny uczci stulecie istnienia poprzez organizację konferencji i wystaw. Następnie Wydział Nauk o Zdrowiu w 2020 r. będzie celebrował czterdziestą piątą rocznicę funkcjonowania, organizując konferencję i wydając księgę pamiątkową. Wreszcie stulecie istnienia kierunku lekarskiego będzie w 2020 r. świętował Wydział Lekarski I, który ten jubileusz uświetni szeregiem  wydarzeń naukowych i edukacyjno-kulturalnych.

Związane ze stuleciem powstania Uniwersytetu Poznańskiego inicjatywy i wydarzenia jubileuszowe będą przedstawiane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, mediów społecznościowych UMP, a także na łamach dwumiesięcznika informacyjnego „Fakty UMP”. Zapraszam więc Państwa serdecznie do lektury, a także do udziału w święcie zarówno całego środowiska akademickiego miasta Poznania, jak i społeczności naszego uniwersytetu.


Prof. dr hab. Andrzej Tykarski