Uczelnia się zmienia - UMP 2.0

Aktualności

Uczelnia się zmienia!

Uczelnia się zmienia!

Rozpoczynamy nowy cykl informacji pod hasłem "Uczelnia się zmienia - UMP 2.0", w którym prezentujemy zmiany zachodzące na naszej Uczelni i najważniejsze aktywności organizacyjne. Zmieniamy się, by być wiodącą uczelnią medyczną nie tylko w kraju, ale liczącą się także w świecie.

Diamentowy opiekun

Diamentowy opiekun

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, ósmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Z radością informujemy, że wśród laureatów znalazła się studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pani Blanka Borowiec, której opiekunem naukowym jest dr hab. n. med. Joanna Budna-Tukan z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

VI edycja Studiów Podyplomowych Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

VI edycja Studiów Podyplomowych...

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 12 października 2019 r. zainaugurowaliśmy VI edycję Studiów Podyplomowych Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej. W tym roku naukę rozpoczęło 37 słuchaczy. Zadaniem studiów jest przygotowanie kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych chorzy starsi. Celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym. Kierownikiem studiów jest pani prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

Dni Jakości UMP 2019

Dni Jakości UMP 2019

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktycznych, prof. dr hab. Ryszard Marciniak serdecznie zaprasza całą społeczność akademicką - nauczycieli, doktorantów oraz studentów - do udziału w II edycji Dni Jakości UMP "Czego uczyć, czy jak uczyć?" pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego - prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

Honorowy tytuł dla prof. Romana Lesyka

Honorowy tytuł dla prof. Romana...

Rektor, Senat i Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprzejmie zapraszają na uroczystość nadania tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA PROFESOROWI ROMANOWI BOGDANOWICZOWI LESYKOWI.

Nagrody Ministra Zdrowia

Nagrody Ministra Zdrowia

Z ogromną satysfakcją informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1150), zostały przyznane nagrody Ministra Zdrowia dla niżej wymienionych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu...

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie