< Cofnij

20 mln na rozwój farmacji

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego otrzymał dofinansowanie projektu Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF) w ramach konkursu dla Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. CITF stanowić będzie integralną część Collegium Pharmaceuticum - nowego obiektu dla jednostek Wydziału Farmaceutycznego. To nowatorskie w skali naszego kraju przedsięwzięcie skupiające w jednym miejscu specjalistyczną aparaturę dla badań i naukowców, by wzmocnić współpracę z przemysłem. To ważne, zwłaszcza że branża farmaceutyczna należy do najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarczych na świecie.