< Cofnij

Biała Sobota

Zdjęcie
W dniu 8 kwietnia 2017 roku, po raz drugi, pracownicy Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego (WL I) przy współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. Przemienienia Pańskiego zorganizowali Białą Sobotę pod hasłem „BĄDŹ SPRAWNY: Studenci-Seniorom”.

Podczas tego wydarzenia studenci zrzeszeni w kołach naukowych przy Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej (Studenckie Koło Naukowe Geriatrii i Medycyny Paliatywnej oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Gerontologicznej) udzielali indywidualnych konsultacji osobom starszym i ich opiekunom. W Białej Sobocie wzięli również udział studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Przeciwstarzeniowej przy Katedrze Geriatrii i Gerontologii (WNoZ) oraz Studenckiego Koła Naukowego Optyki Okularowej i Optometrii przy Katedrze Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego (WL II). Osoby po 60 roku życia i ich opiekunowie mieli możliwość uczestniczenia w badaniach oceny funkcji poznawczych, analizie poprawności farmakoterapii i ocenie ostrości wzroku, a także mogli skorzystać z indywidualnie prowadzonych konsultacji dietetycznych i fizjoterapeutycznych.

W związku z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony studentów, którzy podczas takich wydarzeń nabywają nowe umiejętności praktyczne, jak i ze strony pacjentów, mających możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach i zadnia wszystkich nurtujących ich pytań profesjonalistom, organizowane będą kolejne Białe Soboty, na które już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

» Fotogaleria