< Cofnij

Cztery Uczelnie w jednym kierunku

Cztery poznańskie Uczelnie w dniu 11 stycznia podpisały porozumienie o współprowadzeniu kierunku neurobiologia. Pod dokumentem podpisy złożyli Rektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego wraz z JM Rektorem prof. dr. hab. Andrzejem Tykarskim.
Nasza Uczelnia przystąpiła do współprowadzenia kierunku, który jest realizowany od 2015 roku, obejmując kształcenie interdyscyplinarne w ramach studiów II stopnia.

Celem kształcenia jest praca badawczą polegająca na rozpoznaniu wielu aspektów funkcjonowania układu nerwowego.

Zdjęcie

Zdjęcie
fot. Przemysław Stanula