< Cofnij

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych

21 i 22 kwietnia 2018 roku odbyły się dwa kolejne szkolenia w ramach Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii - cyklu krótkich form szkoleniowych zorganizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu przez pracowników Pracowni Terapii Zajęciowej z Katedry Geriatrii i Gerontologii.

Uczestnicy sobotnich zajęć ćwiczyli dialog, zrozumienie i uczenie się  międzypokoleniowe w parach: matka - córka, syn - ojciec, terapeutka - podopieczny itp. Praktyczne działania wokół renowacji starych, niepotrzebnych mebli prowokowały uczestników do rozmów, poznawania stanowiska drugiej osoby, dochodzenia do kompromisu, wspólnego podejmowania decyzji z zachowaniem autonomii, godności i szacunku.

Niedzielny warsztat pozwolił na poznanie nowych sposobów pracy arteterapetycznej w oparciu o medium utwardzalne powertex, wykorzystywanie folii do złoceń oraz łączenia mediów w ramach techniki decoupage’u.

Kolejne szkolenia w ramach Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii odbędą się w weekend 9-10 czerwca 2018 roku. Zapraszamy osoby zainteresowane do dokonywania wyboru szkoleń na stronie: http://www.edukacja.ump.edu.pl/psrit.php.

Kontakt do organizatora: mgr Anna Lewczuk, Pracownia Terapii Zajęciowej, Katedra Geriatrii i Gerontologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, e-mail: alewczuk@ump.edu.pl.

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych

Dialog międzypokoleniowy i rozwijanie nowych umiejętności terapeutycznych