< Cofnij

Dyplomatorium kierunku lekarsko-dentystycznego

Dyplomarorium - Wydział Lekarski II

W minioną sobotę odbyło się Uroczyste Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego II, w trakcie którego pożegnaliśmy 88 absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego.

Zebranym w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza absolwentom - w imieniu Władz Uczelni - dyplomy wręczył reprezentujący JM Rektora prof. dr hab. Michał Nowicki wraz z Dziekanem Wydziału Lekarskiego II prof. dr. hab. Zbigniewem Krasińskim. W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej WIL głos zabrał Prezes Pan lek. Artur de Rosier.

W trakcie uroczystości wręczono m. in. pięć medali Uczelni za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej, liczne listy gratulacyjne Rektora, bezpłatne członkostwa w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym, książki czy albumy. Nagrody i wyróżnienia absolwentom przekazali również: Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Towarzystwo Naukowe oraz firma Colgate-Palmolive.

» Fotogaleria