< Cofnij

Komunikat Rektora w sprawie organizacji pracy Uczelni w czasie epidemii COVID-19 z dnia 28 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu!

Nasza Uczelnia - zgodnie z ostatnim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia - stopniowo powraca do działalności. Nadal musimy zachować bezpieczeństwo i przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, o co Państwa proszę. Naszą powinnością jest wspólne zadbanie o minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Zajęcia dydaktyczne w znacznej części kontynuowane będą w formie zdalnej. Umożliwiamy jednak realizację części zajęć klinicznych i zajęć w Centrum Symulacji Medycznej, zdając sobie sprawę jak ważne jest nabycie umiejętności praktycznych w zawodach medycznych.

Proszę Państwa o zapoznanie się z załączonym zarządzeniem regulującym dalsze zasady działalności dydaktycznej, badawczej, organizacyjnej i administracyjnej Uczelni.

» Zarządzenie nr 52/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 roku

Studentów w szczególności proszę o zapoznanie się z paragrafem 3 Zarządzenia 52/20, który wyjaśnia zasady dydaktyki do końca bieżącego roku akademickiego.

Ponadto proszę Studentów, którzy będą realizować zajęcia kliniczne (zgodnie z pkt. 2, par. 3)  o zapoznanie się z wytycznymi dla zajęć klinicznych - otrzymacie Państwo maila z linkiem do prezentacji.

Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Jak zawsze podkreślam - Nie damy się epidemii w UMP - ale możemy to osiągnąć tylko wspólnym wysiłkiem!


Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Andrzej Tykarski
REKTOR

Zobacz także:

KOMUNIKATY