< Cofnij

Nagroda za najlepszą i najbardziej przydatną pracę poglądową

Uprzejmie informujemy, że pracownicy naszej Uczelni zostali nagrodzeni za napisanie najlepszej i najbardziej przydatnej pracy poglądowej opublikowanej na łamach "Standardów Medycznych Pediatria" w roku 2016.

Autorami wyróżnionej pracy, noszącej tytuł "Postępowanie w drgawkach gorączkowych u dzieci na etapie przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym", są: dr n. o zdr. Krystyna Gontko-Romanowska (Zakład Medycyny Ratunkowej UMP), dr hab. n. med. Zbigniew Żaba (Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMP), prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn (Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UMP), dr n. med. Paweł Panieński (Zakład Medycyny Ratunkowej UMP), dr n. med. Joanna Mitkowska (Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem), lek. Michał Szemień (Zakład Medycyny Ratunkowej UMP).

Nagroda