< Cofnij

Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską

Już po raz dwunasty władze naszego miasta przyznały nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. O miano zwycięzców walczyli autorzy 109 prac dyplomowych - w tym 39 rozpraw doktorskich oraz 70 prac magisterskich.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali także przedstawiciele naszej Uczelni:

- dr Małgorzata Kucińska - jedna z trzech równorzędnych nagród za pracę doktorską "Ocena możliwości zastosowania nowych funkcjonalizowanych ftalocyjanin w terapii fotodynamicznej chorób nowotworowych". Promotor: dr hab. Marek Murias, prof. UM, Katedra i Zakład Toksykologii.

- Joanna Maciejewska - wyróżnienie za pracę magisterską "Ocena immunofenotypowa i czynnościowa komórek granulocytarnych towarzyszących rakom płuc". Promotor: dr Mariusz Kaczmarek, Zakład Immunologii, Katedra Immunologii Klinicznej.

- Kornelia Czaja - wyróżnienie za pracę magisterską "Interakcje biologicznie aktywnych azahetarenów z wybranymi niskocząsteczkowymi ligandami - badania eksperymentalne i in silico". Promotor: dr Jacek Kujawski, Katedra i Zakład Chemii Organicznej.


Nagrody przyznawane są w ramach Programu Akademicki i Naukowy Poznań realizowanego przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania


Serdecznie gratulujemy.


Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską