< Cofnij

Nagrodzeni studenci

Naukowe działania naszych studentów zaprezentowane zostały w ramach VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, zorganizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny we współpracy z Santander Universidades. Na liście laureatów nie zabrakło reprezentantów naszej Uczelni z SKN Herba oraz SKN Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej.

Celem konferencji odbywającej się w dniach 9-11 grudnia 2021 r., była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. Na tegoroczną sesję  zgłosiło się aż 169 kół naukowych z 47 polskich uczelni. Sesja została podzielona na siedem bloków tematycznych.

W Bloku Biomedycznym I miejsce zajął Pan Paweł Szustowski. Wygłoszona praca pt. „Wyciąg z owoców pigwowca japońskiego (łac. Chaenomeles japonica) jako naturalne wsparcie terapii cukrzycy typu 2” jest efektem badań SKN Herba finansowanych w ramach Studenckich Badań Naukowych. Praca powstała w ramach prac badawczych w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji. Opiekun Koła: Prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek.

Dyplom

W ramach Bloku Ekonomiczno-Prawnego wyróżnienie za wygłoszony referat pt. „Wpływ regulacji i deregulacji rynku farmaceutycznego na kształtowanie się cen leków Rx I OTC” otrzymały Panie: Maria Sygit, Julia Cynar, Aleksandra Stolecka, Patrycja Skorupska, reprezentujące SKN Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej. Opiekun Koła: dr hab. Tomasz Zaprutko. 

Dyplomy

Serdecznie gratulujemy!