< Cofnij

Podsumowanie roku 2019/2020

Z radością publikujemy sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za rok akademicki 2019/2020.

To był wyjątkowy czas, naznaczony w dużej mierze wyzwaniami walki z pandemią. Ale to także czas dalszego rozwoju Uczelni i wielu naszych sukcesów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem.

» Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2019/2020

Okładka