< Cofnij

Pracownia Zwierząt Doświadczalnych zaprasza do współpracy

Biała mysz

Szanowni Państwo,

choć Pracownia Zwierząt Doświadczalnych Uczelnianego Centrum Aparaturowego została zarejestrowana w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i formalnie oddana do użytku już w styczniu 2018 roku, ostatnie półtora roku jej funkcjonowania upłynęło na kompletowaniu i podnoszeniu kwalifikacji personelu jednostki oraz dokończeniu kluczowych remontów i inwestycji. Do tej pory, w murach Pracowni zwierzęta gościły tylko raz, w trakcie krótkiego, dwutygodniowego doświadczenia. Dzisiaj, tj. 6 sierpnia 2019 roku, mamy wielką przyjemność poinformować o przyjęciu pierwszego, długofalowego doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych (szczurach). Osobą odpowiedzialną za ten projekt, która obdarzyła Pracownię Zwierząt Doświadczalnych swym zaufaniem, powierzając nam swoje zwierzęta na kolejnych kilkanaście miesięcy jest Pani Profesor Ewa Florek z Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii.  

Korzystając z okazji, chcemy zachęcić wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem doświadczeń w Pracowni Zwierząt Doświadczalnych UCA do zapoznania się z zasadami współpracy z Uczelnianym Centrum Aparaturowym w tym zakresie, w tym z: Regulaminem Pracowni Zwierząt Doświadczalnych oraz instrukcjami pracy przed (zwierzęta konwencjonalne) i za barierą (zwierzęta w standardzie SPF). Regulamin oraz instrukcje dostępne są na stronie jednostki, w zakładce Dokumenty (http://www.uca.ump.edu.pl/regulaminy/). Pozostałe informacje o funkcjonowaniu Pracowni Zwierząt Doświadczalnych można odnaleźć w zakładce Oferta UCA (http://www.uca.ump.edu.pl/pzd/). W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Kierownik Pracowni, lek. wet. Emilią Cichą (emiliacicha@ump.edu.pl lub 854-77-13).

Jesteśmy przekonani, że tak, jak w minionych 24 miesiącach zaufali Państwo Uczelnianemu Centrum Aparaturowemu, powierzając nam do realizacji dokładnie 50 projektów i zadań badawczych, tak Pracownia Zwierząt Doświadczalnych zyska Państwa nie mniejsze zaufanie i akceptację, stając się miejscem realizacji kolejnych wartościowych i przede wszystkim spajających Społeczność naszej Uczelni przedsięwzięć naukowych. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy, aby pomagać!