< Cofnij

Światowy Dzień Głosu

Zdjęcie
foto: Michał Karlik

We wtorek 16 kwietnia 2019 r. w Auli Kameralnej Akademii Muzycznej im. Jana Paderewskiego w Poznaniu odbył się koncert w ramach obchodów Światowego Dnia Głosu współorganizowany przez Katedrę i Klinikę Foniatrii i Audiologii naszego Uniwersytetu.

Koncert rozpoczął się krótkim wprowadzeniem wygłoszonym przez prof. dra hab. Andrzeja Ogórkiewicza z Zakładu Muzyki Operowej Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej oraz dr hab. Bożenę Wiskirską-Woźnicę z Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii UMP. Zwrócili oni uwagę, że to właśnie w takim dniu należy podkreślić znacznie obopólnej współpracy w zakresie podnoszenia zdolności wokalnych młodych adeptów śpiewu operowego, jak i aktorstwa.

Dzień 16 kwietnia mianowany został Światowym Dniem Głosu, aby choć na chwilę zastanowić się nad jego fenomenem, nad jego ogromnymi możliwościami. Doświadczamy tego często podczas naszej codziennej uniwersyteckiej pracy prowadząc zajęcia dydaktyczne czy wygłaszając doniesienia naukowe. Ale ten głos wpływa także na naszą sferę emocjonalną.

Światowy Dzień Głosu jest obchodzony corocznie od 1999 roku.

W tym roku pedagodzy i studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej przygotowali i zaprezentowali komediooperę w 1 akcie „Leśniczy w Kozienieckiej Puszczy” Karola Kurpińskiego, ukazując walory wszystkich głosów śpiewaczych, od sopranu po bas.

Następne wydarzenie z tej okazji za rok, ale do tego czasu pamiętajmy o higienie naszego głosu, aby kolejne nasze wykłady czy wystąpienia nie stanowiły dużego obciążenia dla toru głosowego, a brzmieniem chociaż w części były zbliżone do zaprezentowanych dużych zdolności wokalnych dobrze zapowiadających się studentów.