< Cofnij

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Poznaniu otwarte!

Logotypy„Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) - strategia rozwoju badań klinicznych, w tym kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych, w północno-zachodniej Polsce”. Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2020/ABM/03/00012.

Zdjęcie

W dniu 12 maja br. Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski wraz z Prezesem Agencji Badań Medycznych dr. hab. Radosławem Sierpińskim oraz JM Rektorem prof. Andrzejem Tykarskim uroczyście otworzyli Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Centrum będzie realizować badania kliniczne w oparciu o własne ambulatorium oraz o bazę kliniczną szpitali klinicznych naszego Uniwersytetu. Ośrodek wykonuje badania od fazy I do badań porejestrowych fazy IV. Głównym atutem UCWBK jest kompleksowa obsługa badań klinicznych - od negocjacji i zawarcia umowy, poprzez inicjację badania i wsparcie zespołów badawczych w jego realizacji oraz zapewnienie pełnego składu zespołu z udziałem badaczy, pielęgniarek, farmaceutów, koordynatorów. Centrum jest punktem kontaktowym i organizacyjnym dla wszystkich badań realizowanych na terenie szpitali klinicznych oraz w nowocześnie zaprojektowanej poradni dla badań klinicznych. Wyróżnia nas ośrodek wczesnych faz, gdzie obecnie realizujemy badania w onkologii. W najbliższych miesiącach uruchamiamy drugie centrum wczesnych faz dla wszystkich pozostałych wskazań. Ośrodek oferuje dostęp do szerokiego grona doświadczonych badaczy z wielu obszarów terapeutycznych, między innymi: onkologii, hematologii i transplantacji, chemioterapii, ginekologii, pulmonologii, kardiologii, kardiochirurgii, nadciśnienia tętniczego, chorób metabolicznych, reumatologii, neurologii, neonatologii, pediatrii, ortopedii, okulistyki, gastrologii, diabetologii, endokrynologii, chirurgii naczyń, transplantologii, dermatologii. Mocną stroną ośrodka jest dostęp do dużej populacji pacjentów - w ciągu roku w szpitalach klinicznych hospitalizowanych jest 170.000 osób oraz udzielanych 400.000 porad ambulatoryjnych.

Utworzenie oraz działalność Centrum zostało dofinansowane przez Agencję Badań Medycznych w ramach projektu "Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) - strategia rozwoju badań klinicznych, w tym kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych, w północno-zachodniej Polsce” (nr umowy 2020/ABM/03/00012-00). Przyznane dofinansowanie w wysokości 8 638 982,60 zł zostało przeznaczone w dużej części na modernizację budynku oraz jego odpowiednie wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do funkcjonowania placówki. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zaprojektowany i zakupiony system informatyczny, który ma wspierać działanie centrum oraz zostanie stworzona aplikacja dla pacjentów ułatwiająca im poruszanie się w obszarze badań klinicznych i lepszy kontakt z zespołami badawczymi.

» Fotogaleria z otwarcia UCWBK