< Cofnij

Wizyta Prof. Remacle'a

Zdjęcie

W dniach 12-13.01.2018 r. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej zorganizowała kurs chirurgii głosu ze szczególnym uwzględnieniem techniki operacyjnej zwanej tyreoplastyką. Gościem specjalnym był prof. Marc Remacle z Luksemburga - światowy autorytet w tym zakresie. Podzielił się z uczestnikami kursu swoimi doświadczeniami, a wśród uczestników kursu było trzech kierowników klinik laryngologicznych w Polsce. Wykonał również pokazową operację medializacji fałdu głosowego z użyciem implantu Montgomery´ego. Rozmowy z kierownictwem Kliniki objęły szereg zagadnień dotyczących kontynuacji współpracy, jak i dalszych perspektyw programu internetowego chirurgii live w zakresie laryngologii.