< Cofnij

Władze Prorektorskie i Kanclerskie

Berło z napisem UMP Poznań

W dniu 3 czerwca br. Senat UMP pozytywnie zaopiniował kandydatury trzech kanclerzy oraz sześciu prorektorów w naszej Uczelni.

Funkcję Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych będzie nadal pełnił prof. Marek Ruchała, a Kanclerza Kolegium Nauk o Zdrowiu - prof. Jarosław Walkowiak. Na stanowisku Kanclerza Kolegium Nauk Farmaceutycznych, miejsce prof. Lucjusza Zaprutko, który z mocy Ustawy nie mógł już kandydować, zajęła prof. Judyta Cielecka-Piontek.

Od 1 września 2020 funkcję Prorektora ds. Studenckich sprawował  będzie prof. Edmund Grześkowiak, a Prorektora ds. Dydaktyki - prof. Małgorzata Kotwicka.

Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  wybrany został prof. Michał Nowicki. Nastąpił powrót  do funkcji Prorektora ds. Klinicznych, co istotne w kontekście budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Będzie ją pełnił prof. Zbigniew Krasiński, którego zakres obowiązków uzupełniać będzie  współpraca z regionem.

W kadencji 2020-2024 funkcję Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego obejmie prof. Ewa Wender-Ożegowska, a funkcję Prorektora ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju, będzie pełniła debiutująca we władzach Uczelni prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.

» Fotogaleria z posiedzenia Senatu UMP z dnia 3.06.2020 r.