Aktualności

8. numer Biuletynu Informacyjnego Bioethica

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 8. numer Biuletynu Informacyjnego Studenckiego Koła Naukowego Etyki i Bioetyki...

Przywitanie licealistów

Na uroczystą inaugurację zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 bardzo licznie przybyła młodzież z 13 liceów...

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego

Podczas LXIV Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wybrano nowe prezydium...

Stypendia Miasta Poznania

W dniu 20 października odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Rady Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska...

Archiwum

Kategorie