Dział Spraw Studenckich

Adres:
Collegium Maius, pok. 003
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
» Facebook

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek: 7:15 - 13:00
środa: 7:15 - 15:15
czwartek, piątek: 10:30 - 15:30

Kierownik Działu
mgr Dorota Knapska

tel.: 61 854-62-07, 61 854-60-49
fax: 61 854-62-16
e-mail: dknapska@ump.edu.pl


SEKCJA STYPENDIALNO-BYTOWA DLA STUDENTÓW:

Ewa Jacewicz
Kierownik
tel.: 61 854-60-64
e-mail: jacewicz@ump.edu.pl

mgr Izabela Neumann-Wozińska
tel.: 61 854-60-62
e-mail: neumann@ump.edu.pl

mgr Aleksandra Trojanowska
tel.: 61 854-60-63
e-mail: atrojano@ump.edu.pl

mgr Joanna Wojciechowska
tel.: 61 854-60-65
e-mail: joannawoj@ump.edu.pl

mgr Maria Zimoląg
e-mail: mzimolag@ump.edu.pl
tel.: 61 854-60-62


SEKCJA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH:

mgr Anna Nowak
Kierownik
tel.: 61 854-60-60
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
tel.: 61 854-60-60
e-mail: brozek@ump.edu.pl

 

Dział Spraw Studenckich:

- prowadzi sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów (w tym obsługę administracyjną wydziałowych komisji stypendialnych i komisji odwoławczej),
- współpracuje z organizacjami studenckimi działającymi na terenie Uniwersytetu oraz prowadzi rejestr tych organizacji,
- przygotowuje w porozumieniu z organizacjami studenckimi preliminarz środków finansowych przeznaczonych na działalność kulturalno-wychowawczą studentów,
- przygotowuje porozumienia w sprawie odbywania zbiorowych praktyk studenckich,
- koordynuje sprawy związane z działaniem w Uczelni studiów doktoranckich,
- prowadzi sprawy związane z przyznawaniem miejsc w domach studenckich,
- przyjmuje wnioski dotyczące nagrody im. Władysława Biegańskiego,
- prowadzi obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów I i II instancji,
- przygotowuje zbiorczą sprawozdawczość statystyczną dla władz Uniwersytetu, Głównego Urzędu Statystycznego oraz instytucji administracji państwowej,
- koordynuje prace związane z przyznawanie stypendiów Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe,
- przygotowuje decyzje dotyczące obniżenia czesnego oraz rozłożenia na raty opłat za studia,
- przygotowuje polecenia wypłat z tytułu godzin ponadwymiarowych,
- prowadzi centralną księgę dyplomów.