Mały Medyk

_
Projekt „Mały Medyk” - Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym
im. ­Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 


Zajęcia w ramach "Polskiej Akademii Dzieci" (PAD) są projektem innowacyjnym na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Opierają się na promowaniu autonomii i kreatywności najmłodszych uczniów (6-12 lat). Ich celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci. Uczestnictwo w PAD umożliwia dzieciom kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami, oraz rozwijanie własnych pasji naukowych. Daje także szansę dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami w wyjątkowych warunkach. Dzięki temu nauka staje się dla dzieci niesamowitą przygodą i osobistym przeżyciem. Jest to także nowe doświadczenie dydaktyczne dla wykładowców akademickich, gdyż dzieci są zupełnie innymi odbiorcami niż studenci uczelni wyższych.

Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci (PAD) otrzymało nagrodę "Popularyzator Nauki 2013" w kategorii Instytucja Pozanaukowa.

Misja projektuHarmonogram

RekrutacjaNasi studenci


Komunikaty:

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

W dniu 9 października 2017 r., już po raz szósty, odbyła się uroczysta inauguracja projektu Mały Medyk - Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Spotkanie inauguracyjne zaszczycili swoją obecnością:
- prof. dr hab. Edmund Grześkowiaka - Prorektor ds. Studenckich, który serdecznie przywitał przybyłych uczniów,
- dr hab. Lidia Gil - Prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych z Wydziału Lekarskiego II,
- prof. dr hab. Anna Jankowska - Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą z Wydziału Nauk o Zdrowiu,
- prof. dr hab. Stefan Sajdak z Kliniki Ginekologii Operacyjnej UMP.

Ponad 400 uczestników tegorocznego projektu zostało włączonych do grona młodych studentów, otrzymało swoje indeksy, złożyło ślubowanie i wysłuchało uroczystego Gaudeamus.

Po zakończeniu części oficjalnej pierwszy wykład wygłosiła niespełna dziewięcioletnia Ania Skorupska, absolwentka ubiegłorocznej edycji Małego Medyka. Prelegentka swoje wystąpienia zatyutułowała „Magia sportu, jako moc młodego naukowca”. Po wykładzie na słuchaczy czekała niespodzianka. Dzięki współpracy nawiązanej pomiędzy UMP a Stowarzyszeniem „Teatr z Głową w Chmurach”, nasi młodzi studenci mogli zobaczyć pokaz akrobatyczny w wykonaniu aktorów teatru i trenerów Szkoły Akrobatycznej.

W trakcie drugiego wykładu tematykę misji medycznych przybliżyła studentom Pani Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji Redemptoris Missio, która zachęcała także do wzięcia udziału w aktualnej akcji Fundacji „Opatrunek na ratunek”.

» Więcej zdjęć

 

REKRUTACJA MŁODYCH WYKŁADOWCÓW

Każdy z naszych młodych studentów, może zostać wykładowcą Polskiej Akademii Dzieci. Najpóźniej do kolejnego wykładu w listopadzie, czekamy na zgłoszenia z propozycjami wykładów dziecięcych. Liczba miejsc jest ograniczona a poprzednie lata pokazały, że limit bardzo szybko się wyczerpuje. Nie ograniczamy naszych młodych studentów tematyką, liczy się to aby przedstawiali swoje faktyczne pasje i aby wykłady były przygotowywane przez nich, oczywiście nauczyciele i rodzice mogą służyć wsparciem.

Na jeden wykład możliwe jest zgłoszenie maksymalnie dwójki dzieci, które wspólnie przygotują wykład.

Pomysły tematów prosimy zgłaszać na nasz adres mailowy projektu: malymedyk@ump.edu.pl najpóźniej do dnia 26 listopada 2017 r.

 

OPATRUNEK NA RATUNEK

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio - „Opatrunek na ratunek”. Akcja polega na zbiórce materiałów opatrunkowych, ponieważ misyjnych przychodniach brakuje dosłownie wszystkiego. Przyda się każdy bandaż, plastry, gazy, kompresy, wata, rękawiczki gumowe, a nawet igły i strzykawki.

Gdyby każdy z nas za miesiąc przyniósł choćby jeden materiał opatrunkowy, mielibyśmy już spory zbiór, ale do akcji możecie przecież wciągnąć całe Wasze szkoły i rodziny :)

Szczegóły http://www.medicus.ump.edu.pl/akcje-fundacji/213-opatrunek-na-ratunek

Zebrane dary będzie można przekazać podczas kolejnego spotkani Małego Medyka w listopadzie.

 

KONKURS - BADANIA MAŁYCH MEDYKÓW

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Badania Małych Medyków”, w ramach szóstej edycji projektu „Mały Medyk” - Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Głównym celem konkursu jest próba zaktywizowania dzieci do działań naukowych i przybliżenia im zasad pracy badawczej. Liczy się kreatywność i zaangażowanie, a tematyka powinna mieścić się w zakresie szeroko pojętych nauk biologiczno-przyrodniczych.

Ostateczny termin oddania projektów upływa w dniu 14 maja. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego Absolutorium, a zwycięska grupa w nagrodę wybierze się na wycieczkę do Centrum Symulacji Medycznej UMP: http://medsim.ump.edu.pl/

 

WSPÓŁPRACA Z TEATREM I SZKOŁĄ AKROBATYCZNĄ

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „Teatr z Głową w Chmurach”, które prowadzi także Szkołę Akrobatyki. Podczas inauguracji nasi studenci mieli możliwość obejrzenia umiejętności akrobatycznych aktorów teatru i nauczycieli szkoły, a nasi tegoroczni młodzi wykładowcy będą mieli możliwość spróbowania w praktyce czym jest akrobatyka, dzięki voucherom na zajęcia pokazowe, które w ramach współpracy funduje dla nich Stowarzyszenie.

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 ZAKOŃCZONA!

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do projektu Mały Medyk PAD w UMP na rok akademicki 2017-2018 została zakończona.

Przyjętych zostało ponad 400 uczniów w tym: 398 z 17 grup z Poznania i województwa wielkopolskiego, oraz 10 uczestników indywidualnych.

Wszystkie grupy, zarówno zakwalifikowane jak i niezakwalifikowane, a także uczestnicy indywidualni zostali powiadomieni mailowo.
Jeśli ktoś, zgłaszający uczestnictwo nie otrzymał informacji zwrotnej, prosimy o kontakt mailowy malymedyk@ump.edu.

 

ABSOLUTORIUM

W dniu 19 czerwca odbyło się uroczyste Absolutorium piątego roku projektu Mały Medyk - Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Uczelni:
- Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak - Prorektor ds. Studenckich, który wygłosił do młodych absolwentów krótkie przemówienie,
- Dr hab. Małgorzata Kotwicka - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,
- Dr hab. Anna Mania - Prodziekan Wydziały Lekarskiego I
- Dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego,
oraz Kierownik Centrum Kongresowo-Dydaktycznego, w którym odbywają się nasze cykliczne spotkania, Pan Jacek Zgoliński.

Podczas Absolutorium zostały ogłoszone wyniki konkursu na Badania Małych Medyków. Pierwsze miejsce i wycieczkę do Centrum Symulacji Medycznej wygrała grupa z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, która przygotowała projekt na temat „Czy rośliny mogą być chore?". Uczniowie z tej szkoły przygotowali także z okazji Absolutorium mały koncert dla swoich rówieśników. Drugie miejsce otrzymał projekt „Elektryczność" ze Szkoły Podstawowej w Lusówku. A trzecie Mali Badacze z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań.

Wszyscy Mali Medycy, którzy regularnie uczęszczali na zajęcia otrzymali dyplomy ukończenia projektu. Na koniec nasi absolwenci obejrzeli pokaz Ratownictwa Medycznego.

» Fotogaleria

 

MALI MEDYCY NA KONFERENCJACH

Młodzi studenci Małego Medyka ponownie gościli w dniu 1 czerwca w Gdańsku na VIII Międzynarodowej Konferencji dla Dzieci.

Zuzanna Ratajczak była na konferencji gościem specjalnym i wygłosiła wykład inauguracyjny „Ewolucja życia na Ziemi i era dinozaurów”. To już drugi raz przedstawiciele naszego PADu otwierali swoim wykładem konferencję w Gdańsku. Poza Zuzią, wykłady w Gdańsku wygłosili także Krzysztof Zydorczyk i Jan Nogaj.

W tym roku w ramach projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy odbyła się także konferencja dziecięca w Poznaniu. Podczas naszej konferencji Małych Medyków swoje wykłady wygłosili Zuzia Ratajczak, Jan Nogaj i Jakub Fiedler.

GRATULUJEMY!

 

MAŁY MEDYK - MAJ

W ubiegły poniedziałek 15 maja, odbyło się ostatnie z wykładowych spotkań projektu „Mały Medyk” PAD w UMP. Tego dnia młodzi studenci zdali swoje indeksy, w których przez cały rok zbierali pieczątki podczas wykładów. Na podstawie indeksów zostaną wydane dyplomy ukończenia roku akademickiego 2016/17.

Tym razem jako pierwszy swój wykład "Czy zawsze woda zdrowia nam doda?" wygłosił dr hab. n. med. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej UMP.

W drugim wykładzie uczestniczki indywidualne Ania Hrab i Ania Skorupska zaprezentowały temat „Roboty w nauce i w życiu młodego naukowca”. Było i naukowo i wesoło, a nawet tanecznie :)

W czerwcu czeka nas ostatnie spotkanie projektu w tym roku akademickim i będzie to uroczyste Absolutorium.

» Fotogaleria na Facebooku

 

REKRUTACJA MŁODYCH WYKŁADOWCÓW I UCZESTNIKÓW KONFERECJI

UWAGA! Rusza rekrutacja młodych wykładowców na naszą konferencję dziecięcą, która odbędzie się 9 czerwca 2017 r.
» Szczegółowe informacje

Informujemy również o otwarciu rekrutacji dla uczestników konferencji.
» Szczegółowe informacje

 

IV KONGRESIE UNIWERSYTETÓW DZIECIĘCYCH

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku, odbył się w Warszawie IV Kongresie Uniwersytetów Dziecięcych. Kongres został zorganizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Celem Kongresu była kontynuacja rozwoju przestrzeni do wymiany doświadczeń i wspólnego poszukiwania rozwiązań najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed uniwersytetami dziecięcymi.

Omawiane były bardzo ciekawe tematy z zakresu:
- sposobów rozwijania u dzieci naturalnej ciekawość i wewnętrznej motywacji do nauki,
- metod budowania umiejętność krytycznego myślenia u dzieci,
- udziału rodziców w procesie edukacji pozaszkolnej dzieci, a także sposobów angażowania ich w działania uniwersytetów dziecięcych,
- możliwości przyczyniania się przez uniwersytety dziecięce do kształtowania aktywnych, prospołecznych postaw u dzieci
- wymiarów współpracy uniwersytetu z jego otoczeniem.

Spotkanie było także okazją do przedstawienia aktualnych osiągnięć i dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania uniwersytetów dziecięcych w Polsce. Podczas sesji Famelab miałam możliwość zaprezentować działalność naszego Uniwersyteckiego i Projektu Mały Medyk.

Szczegółowy program Kongresu, wraz z prezentacjami z wykładów, na stronie: www.dzieci.edu.pl

Galeria zdjęć: www.dzieci.edu.pl/multimedia.php#galeria

Barbara Purandare

 

MAŁY MEDYK - KWIECIEŃ

W poniedziałek 3 kwietnia, odbyło się kolejne spotkanie projektu „Mały Medyk” PAD w UMP.

Jako pierwsi swój wykład o zaskakującym świecie borowika i muchomora, wygłosili Franciszek Konarski i Piotr Wołoszyn - uczniowie klasy 3a ze Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu. Bardzo ciekawy wykład został dodatkowo uzupełniony eksperymentami.

W drugim wykładzie lek. Anna Kłusek-Zielińska odkryła przed młodymi studentami tajemnice radiologii.

» Fotogaleria na Facebooku

 

MAŁY MEDYK - MARZEC

W poniedziałek 20 marca, odbyło się kolejne spotkanie projektu „Mały Medyk” PAD w UMP. Rozpoczęło się tradycyjnie o godzinie 11.00 do sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego.

Jako pierwsi swój wykład „Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce” wygłosili uczniowie klasy III g ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu - Hubert Rode i Mateusz Obek. Chłopcy interesują się tematem, jak sami przyznali, od około drugiego roku życia.

W drugim wykładzie dr n. med. Anna Prymas z Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, opowiedziała naszym młodym studentom o tajemnicach próchnicy zębów. A na koniec pytana przez dzieci sama musiała przyznać jak pielęgnuje własne zęby i czy udało jej się ustrzec od próchnicy.
 

KONFERENCJA

UWAGA!
w tym roku czeka nas niezwykłe wydarzenie. Po raz pierwszy zapraszamy na wielką Konferencję Małych Medyków, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r.

Wszelkie szczegóły, także te dotyczące rekrutacji na konferencję, znaleźć można na stronie http://malymedyk.ump.edu.pl/nawigacja/1970

 

MAŁY MEDYK - LUTY

Zimowe ferie szybko dobiegły końca. Mali medycy spotkali się 20 lutego na kolejnych wykładach.

Pierwszą prelekcję zatytułowaną „Dlaczego jesteśmy podobni do rodziców?” wygłosiły uczestniczki indywidualne Maja i Noemi Jezierskie.

W drugim wykładzie Dr med. Łukasz Kałużny z Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych poruszył ważny i niezwykle dla młodych słuchaczy fascynujący temat: „Skąd się bierze kupa.”

» Fotogaleria na Facebooku

 

UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY

Z radością informujemy o nowym, skierowanym do uczniów projekcie - Uniwersytet Młodego Odkrywcy, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.malymedyk.ump.edu.pl
 
Szykujcie się też już na wielką konferencję i rezerwujcie termin w dniu 9 czerwca 2017 r.

 

MAŁY MEDYK - STYCZEŃ

16 stycznia zakończyliśmy pierwszy semestr spotkań projektu "Mały Medyk" PAD w UMP.

W pierwszym wykładzie o fascynującym świecie ptaków i o opiece nad własnymi papużkami modrolotkami opowiedział Krzysztof Zydorczak, uczeń klasy 5c Szkoły Podstawowej nr 71 w Poznaniu. Młodzi studenci dowiedzieli się m.in. o tym ile jest gatunków ptaków na świecie i dlaczego wyginęły ptaki Dodo.

W drugim wykładzie o swojej pracy opowiedział naszym słuchaczom dr Wojciech Gawęcki z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Uczniowie mogli dowiedzieć się co ma wspólnego muszla ślimaka z implantami ślimakowymi, dlaczego słyszymy i jak zbudowane jest ucho.

Naszych młodych studentów czekają teraz ferie, mamy nadzieje, że będą bezpieczne i pełne nowych odkryć.

» Fotogaleria na Facebooku

 

MAŁY MEDYK - GRUDZIEŃ

We wtorek 13 grudnia, odbyło się przedświąteczne i ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie projektu Mały Medyk PAD w UMP. Tym razem było nie tylko sporo wiedzy i emocji, ale i niespodzianek.

Jako pierwszy swój wykład na temat otaczających nas zapachów, wygłosił Jan Nogaj - uczestnik indywidualny. Janek interesuje się zapachami od 6 roku życia, sam wykonuje perfumy i kremy z naturalnych olejków zapachowych, o czym opowiadał i pokazywał. Był także mały konkurs, którego uczestnicy otrzymali próbki perfum wykonanych przez Janka.

Z drugiego wykładu, dr n. o zdr. Katarzyny Głodowskiej z Katedry Nauk Społecznych UMP, nasi studenci dowiedzieli się czym jest wielokulturowość i jakie znaczenie w pracy lekarzy ma znajomość różnych kultur i zwyczajów.

Na koniec niektórzy z uczestników znaleźli pod swoimi krzesłami niespodzianki od Mikołaja.

» Fotogaleria na Facebooku

 

MAŁY MEDYK - LISTOPAD

W poniedziałek 21 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyło się drugie w tym roku akademickim spotkanie projektu „Mały Medyk” PAD w UMP.

Jako pierwsza wykład na temat: „Ewolucja życia na Ziemi - era dinozaurów” wygłosiła Zuzanna Ratajczak, uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Komornikach. Zuzia interesuje się paleontologią od czwartego roku życia, posiada bogate zbiory skamieniałości, których część zaprezentowała podczas wykładu. Wykład Zuzi cieszył się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem, pytaniom do młodej prelegentki nie było końca.

Drugi wykład „Antropologia - czy to tylko kości” doskonale pasował do rozpoczętej przez Zuzię tematyki. Temat przybliżył naszym młodym studentom mgr Dawid Trzciński, który przybył gościnnie z Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas spotkania przekazaliśmy także, na ręce Pani Justyny Janiec-Palczewskiej, Prezes Fundacji Redemptoris Missio, zebrane przez uczniów dary, w ramach akcji „Opatrunek na ratunek”.

» Fotogaleria na Facebooku

 

KONKURS KULINARNY

W ramach zimowej rozgrzewki proponujemy uczniom Szkół Podstawowych i Gimnazjów mały wyścig po nagrody! Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym "Przygoda na zdrowie" organizowanym w ramach projektu Wielkopolska Onkologia. Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Wejść tutaj
2. Zalogować się
3. Kliknąć "dodaj przepis"
4. Dodać swój przepis ze zdjęciem lub filmikiem z Youtube
5. Po ukazaniu się przepisu można zbierać głosy udostępniając go znajomym.

Wygrywa ten przepis, który zbierze największą ilość głosów. Konkurs trwa do 4 grudnia. Jest o co walczyć - na zwycięzców czeka rower, kosze z upominkami i książki!

Konkurs

 

UROCZYSTA INAUGURACJA

We wtorek 18 października odbyła się, już po raz piąty, uroczysta inauguracja projektu Mały Medyk - Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Na początku wszyscy uczestnicy otrzymali swoje indeksy, w których będą zbierać pieczątki potwierdzające uczestnictwo w wykładach i na tej podstawie otrzymają w czerwcu dyplom. Przybyłych do Auli CKD uczniów i ich opiekunów powitał Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Edmund Grześkowiak. Uczniowie wkroczyli do grona studentów składając ślubowanie. Wysłuchali także pieśni Gaudeamus.

 

Po części oficjalnej pierwszy wykład na temat: "Mikroby wokół Nas - doświadczenia własne”, wygłosił Ksawery Miętkiewicz, uczeń klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu, laureat zeszłorocznego konkursu na badania Młodych Medyków.

 

Drugi bogato ilustrowany zdjęciami i filmami wykład o misjach medycznych przedstawiła Pani Justyna Janiec-Palczewska, Wiceprezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Pani Justyna opowiedziała o swoich wyjazdach do Afryki i działalności Fundacji. Nasi studenci maja możliwość przyłączenia się do akcji „Opatrunek na Ratunek”, zebrane przez miesiąc dary, zostaną przekazane Fundacji na kolejnym spotkaniu w listopadzie.

 

Tradycyjne organizacje spotkania wspierali wolontariusze z IFMSA, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy z ASMRiK.

 

» Fotogaleria

 

 

OPATRUNEK NA RATUNEK

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio - „Opatrunek na ratunek”. Akcja polega na zbiórce materiałów opatrunkowych.

» Szczegóły

Zebrane dary będzie można przekazać podczas kolejnego spotkani Małego Medyka w listopadzie.

 

SZUKAMY PRELEGENTÓW

Najpóźniej do kolejnego spotkania, które odbędzie się w listopadzie, czekamy na zgłoszenia propozycji tematów wykładów uczniów. Przypominamy, że nie ograniczamy naszych młodych studentów tematyką, liczy się to, aby przedstawiali swoje faktyczne pasje i aby wykłady były przygotowywane przez nich. Oczywiście nauczyciele i rodzice mogą służyć wsparciem. Na jeden wykład możliwe jest zgłoszenie maksymalnie dwójki dzieci, które wspólnie przygotują wykład.

Pomysły tematów prosimy zgłaszać na nasz adres mailowy: małymedyk@ump.edu.pl

 

ROK 2015/16 W LICZBACH

W roku akademickim 2015/16 w projekcie wzięło udział 15 szkół z Poznania i okolic (Granowo, Krotoszyn, Mieścisko) w tym także dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Zgłoszonych zostało 390 uczestników, w tym 373 dzieci ze szkół i 17 uczestników indywidualnych (na liście rezerwowej kilka dużych grup szkolnych)

Szkoły biorące udział w projekcie w roku akademickim 2015/16:

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 64 w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu
 • Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu
 • Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa w Poznaniu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie
 • Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu
 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DLA DZIECI

Miło nam poinformować, że studentki Małego Medyka - Zosia i Dobrochna Liszkowskie były gośćmi specjalnymi i wygłosiły wykład inauguracyjny na VII Międzynarodowej Konferencji dla Dzieci w dniu 1 czerwca 2016 r. w Gdańsku.

Swój wykład pt. "Mikroby wokół Nas - doświadczenia własne" wygłosił także nasz student - Ksawery Miętkiewicz uczeń klasy IIc, Szkoły Podstawowej nr 74.

» Więcej informacji

 

Koordynatorzy projektu

dr n. med. Barbara Purandare
tel.: 608-075-392
e-mail: barbara.p@ump.edu.pl
Katedra Geriatrii i Gerontologii
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań

dr n. med. Kamila Stawczyk-Eder
tel.: 604-394-653
e-mail: kamilastawczyk@wp.pl
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869-13-43

E-mail projektu: malymedyk@ump.edu.pl

Zobacz także

Partnerzy