Misja projektu

Misją projektu "Mały Medyk" jest:

• wspieranie rozwoju potencjału naukowego dzieci i młodzieży;
• umożliwianie kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami;
• zainteresowanie naukami medycznymi i przekazanie podstaw metod badawczych;
• rozwijanie pasji naukowych u dzieci oraz możliwość dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami;
• promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych;
• kształtowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny;
• przekazywanie wiedzy z zakresu:
  - anatomii człowieka i funkcjonowania organizmu
  - ratownictwa medycznego 
  - diagnostyki i leczenia chorób 
  - profilaktyki
  - farmacji
• promocja uczelni

Studenci PAD UMP "Mały Medyk" pogłębiają swoje zainteresowania i wiedzę podczas comiesięcznych, bezpłatnych wykładów. W trakcie roku akademickiego przeprowadzone zostanie 8 zjazdów składających się z 2 wykładów każdy. Wykłady prowadzą Młodzi Naukowcy w wieku 6-12 lat oraz dorośli naukowcy.

Kontakt

dr n. med. Barbara Purandare
tel.: 608-075-392
e-mail: barbara.p@ump.edu.pl
Katedra Geriatrii i Gerontologii
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań

dr n. med. Kamila Stawczyk-Eder
tel.: 604-394-653
e-mail: kamilastawczyk@wp.pl
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869-13-43

E-mail projektu: malymedyk@ump.edu.pl