Rekrutacja do projektu

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!


Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do projektu Mały Medyk PAD w UMP na rok akademicki 2017-2018 została zakończona.

Przyjętych zostało ponad 400 uczniów w tym: 398 z 17 grup z Poznania i województwa wielkopolskiego, oraz 10 uczestników indywidualnych.

Wszystkie grupy, zarówno zakwalifikowane jak i niezakwalifikowane, a także uczestnicy indywidualni zostali powiadomieni mailowo.
Jeśli ktoś, zgłaszający uczestnictwo nie otrzymał informacji zwrotnej, prosimy o kontakt mailowy malymedyk@ump.edu. 
REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Prosimy o dokładnie zaznajomienia się z REGULAMINEM PAD, KRYTERIAMI REKRUTACJI oraz HARMONOGRAMEM ZAJĘĆ przed dokonaniem zgłoszenia.

Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną. W celu zgłoszenia uczestnictwa nauczyciel /opiekun /rodzic dziecka pobiera zamieszczony na stronie formularz zgłoszenia (grupowy lub indywidualny) i wypełniony  przesła w formie edytowalnego pliku (prosimy nie skanować!) na adres: malymedyk@ump.edu.pl  (UWAGA: w rekrutacji biorą udział wyłącznie zgłoszenia przesłane na prawidłowy adres).

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

- W projekcie mogą uczestniczyć tylko osoby, którzy jeszcze nie brały w nim udziału.
- W ramach uczestnictwa grupowego, przyjmowane są wyłącznie grupy zorganizowane z klas 1-6 szkół podstawowych.
- O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń (aktualne dla 200 miejsc).

Z uwagi na ogromne i wciąż rosnące zainteresowanie projektem, zdecydowaliśmy się wprowadzić od tego roku akademickiego dodatkowe, poza kolejnością zgłoszeń,  kryteria. Połowa - 200 miejsc zostanie przyznana na wcześniejszej zasadzie kolejności zgłoszeń. Druga połowa - 200 miejsc zostanie przydzielona na zasadzie punktacji.

Dodatkowe punktu otrzymają:

1) Szkoły, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w projekcie.
2) Szkoły, które zgłaszały wcześniej chęć uczestnictwa, ale nie zostały zakwalifikowane.
3) Grupy mieszane z różnych poziomów i klas.
4) Grupy o mniejszej liczebności (do 20 uczniów).


KARTY ZGŁOSZEŃ:

-  ZAŁĄCZNIK do zgłoszenia grupowego (OBOWIĄZUJE TYLKO ZAKWALIFIKOWANE GRUPY!)


UWAGA: Zachęcamy także uczniów, którzy chcieliby podzielić się z innymi swoimi pasjami i zainteresowaniami do zgłaszania nam propozycji tematów swoich wykładów.

Kontakt

dr n. med. Barbara Purandare
tel.: 608-075-392
e-mail: barbara.p@ump.edu.pl
Katedra Geriatrii i Gerontologii
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań

dr n. med. Kamila Stawczyk-Eder
tel.: 604-394-653
e-mail: kamilastawczyk@wp.pl
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869-13-43

E-mail projektu: malymedyk@ump.edu.pl