Regulaminy

» Regulamin studiów (obowiązuje do 30.09.2020 r.)

» Regulamin studiów (obowiązuje od 1.10.2020 r.)

» Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej

» Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla doktorantów

» Regulamin Domów Studenckich

» Regulamin organizacji studenckich

» Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich

 


Kontakt

Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych
Collegium Maius, pok. 003
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854 61 08
e-mail: nmajewska@ump.edu.pl
www.sprawystudenckie.ump.edu.pl