Doktoraty Honoris Causa - Wydział Farmaceutyczny

Doktoraty Honoris Causa Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego nadane na wniosek Wydziału Farmaceutycznego:
LP. IMIĘ I NAZWISKO ROK NADANIA ZDJĘCIA
1. Prof. Karl Stainier 1969  Zdjęcie
2. Prof. Bogusław Borkowski 1976 ZdjęcieZdjęcie
3. Prof. Stanisław Biniecki 1977 Zdjęcie
4. Prof. Miroslav Holub 1985 Zdjęcie
5. Prof. Joseph V. Swintosky 1986 Zdjęcie
6. Prof. Jerzy Lutomski 1987 Zdjęcie
7. Prof. Edward R. Garrett 1989 Zdjęcie
8. Prof. Bernd Wilhelm Müller 1996 ZdjęcieZdjęcie
9. Prof. Reinhard Neubert 2004 Zdjęcie
10. Prof. Danuta Malejka-Giganti 2009 Zdjęcie
11. Prof. Roman Kaliszan 2012 Zdjęcie
12. Prof. Oliver Kayser 2017 Zdjęcie
13. Prof. Roman Lesyk 2019 Zdjęcie

Autorzy: dr hab. Anita Magowska prof. UM i mgr Piotr Skalski - Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Copyright Anita Magowska i Potr Skalski