Aktualności

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych

W dniu 22 lipca w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbył się zjazd założycielsko-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych (DFUM). Jest to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu współpracę, integrację i reprezentowanie środowiska młodych naukowców z uczelni medycznych.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 lipca 2017r. zmarł prof. zw. dr hab. Aleksy Poniżyński twórca i pierwszy kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Poznaniu.

Letni Uniwerek Umiejętności Praktycznych - podsumowanie

Letni Uniwerek Umiejętności...

W dniach 10-14. lipca 2017 odbyła się druga edycja Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych, który jest inicjatywą Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w ramach realizacji Programu Rozwojowego Symulacji Medycznej na naszej Uczelni, wspieranego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2016

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2016...

Z satysfakcją informujemy, że dr med. Halina Bogusz z Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych otrzymała wyróżnienie za pracę doktorską "Opieka paliatywna i hospicyjna w Poznaniu w latach 1986-2004", w dziesiątej edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2016 w zakresie historii najnowszej.

CONGRESS OF FUTURE MEDICAL LEADERS

CONGRESS OF FUTURE MEDICAL LEADERS

Na zaproszenie organizatora Kongresu – the National Leadership Academies udział w Kongresie wzięli przedstawiciele naszej Uczelni – prof. Grzegorz Oszkinis – Dyrektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim oraz mgr Magdalena Sikorska – Kierownik Centrum Nauczania w Języku Angielskim. W Kongresie uczestniczyło 4000 licealistów z USA (ze wszystkich amerykańskich stanów) wraz z rodzicami (ok. 8000 uczestników łącznie). Byli to licealiści, którzy planują swoją karierę w medycynie oraz którzy osiągają najlepsze wyniki w szkole.

Nagroda im. Tadeusza Browicza

Nagroda im. Tadeusza Browicza

Z satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. Krzysztof Książek i dr hab. Justyna Mikuła-Pietrasik z Katedry Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych za badania nad udziałem komórek mezotelialnych otrzewnej w powstawaniu dootrzewnowych przerzutów komórek nowotworowych otrzymali Nagrodę im. Tadeusza Browicza za 2017 r. Nagroda ta przyznawana jest corocznie, począwszy od 1998 r., za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Przyznaje ją Rada Polskiej Akademii Umiejętności na wniosek Wydziału V PAU. Serdecznie gratulujemy !

Zobacz więcej aktualności