mapa strony * poczta
English version Wersja polska

Programs in English
Sierpien 2015
NiPnWtŚrCzPtSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
DZIEKAN
PRODZIEKANI
RADA WYDZIAŁU
JEDNOSTKI WYDZIAŁOWE
DZIEKANAT
AKTUALNOŚCI
DLA STUDENTÓW
STUDIA DOKTORANCKIE
STUDIA PODYPLOMOWE
STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
NOSTRYFIKACJA DYPLOMU LEKARZA
HISTORIA WYDZIAŁU

Komunikaty bieżące


Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu informuje o możliwości składania do dnia 30 września 2015 r. wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Szczegóły: http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe
ZASADY PRZENOSZENIA STUDENTÓW NA UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Z INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH ORAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NAUCZANIE NA KIERUNKU LEKARSKIM

Uchwała nr 85/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do podpkt. h
lub
Załącznik nr 2 do podpkt. h

Sprawy przenosin studentów na WL I UMP prowadzi
mgr inż. Elżbieta Iwańska
tel. 61 854 62 77
egracz@ump.edu.pl

UWAGA!!!!


Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiła się informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016:

- dla studentów: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

- dla doktorantów: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2015 roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I UMP, ul. Fredry 10, pok. 019.
Uwaga absolwenci!


Dla studentów VI roku, którzy chcą złożyć dokumenty do dyplomu - dziekanat
w dniach 01 i 02 lipca 2015 roku będzie nieczynny.

W dniach 22 do 30 czerwca oraz 6 i 7 lipca 2015 roku dokumenty będą przyjmowane
od godziny 9.00 do 13.00.
INFORMACJA


W związku z rozpoczęciem praktyk wakacyjnych w roku 2015 r. informuję, że szkolenie zapoznawczo- instruktażowe dla studentów odbywających praktyki wakacyjne w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym SPZOZ w Bydgoszczy odbywać się będzie w sali konferencyjnej Szpitala (II piętro Komenda Szpitala) o godzinie 8.00 w następujących terminach:

 • 29.06.2015r.

 • 06.07.2015r.

 • 03.08.2015r.

 • 07.09.2015r.


 • Uwaga!
  Szkolenie zapoznawczo – instruktażowe należy odbyć przed rozpoczęciem praktyki.
  UWAGA!
  Zarządzeniem nr 51/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 8 maja 2015 od godz. 17.00 w związku z organizacją Medykaliów ustala się godziny rektorskie.  I Studencka Sesja Internetowa
  Chirurgia Laryngologiczna LIVE

  czwartek 7.05.2015 godz. 10:00-12:00

  _


  KONKURS WNIOSKÓW DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

  Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów
  Wydziału Lekarskiego I
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do Uchwały nr 55/2011 Senatu UMP z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Kryteriów rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym”,
  OGŁASZAM
  konkurs wniosków dla młodych pracowników Wydziału Lekarskiego I UMP (do 35 roku życia) oraz uczestników czteroletnich studiów doktoranckich. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2015 roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I UMP, ul. Fredry 10, pok. 019. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Wydziałową.
  Informuję jednocześnie, iż najbliższe posiedzenia Komisji Bioetycznej odbędą się 6 maja 2015 roku i 11 czerwca 2015 roku /wnioski należy składać w Dziale Badań Naukowych najpóźniej tydzień przed terminem posiedzenia Komisji/.

  Jednocześnie zobowiązuję wszystkich, którym przyznano środki na prowadzenie badań naukowych w roku 2014 do złożenia stosownych sprawozdań (załącznik nr 2) do dnia 15 maja 2015 roku. Brak sprawozdania w terminie wyklucza możliwość ubiegania się o kontynuację badań.

  Załączniki:
  Uchwała Senatu nr 55/2011
  Wzór wniosku (załącznik nr 1)
  Wzór sprawozdania (załącznik nr 2)

  Dziekan Wydziału Lekarskiego I
  /-/ Prof. dr hab. Ryszard Marciniak
  Uprzejmie informuję, że Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na indywidualną i zespołową nagrodę naukową w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji za 2014 rok.

  Wnioski należy składać zgodnie z regulaminem http://www.krkfis.pan.pl/index.php/pl/ do dnia 30 czerwca 2015 roku.

  Adres do korespondencji:
  Akademia Wychowania Fizycznego
  Wydział Fizjoterapii
  Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
  51-612 Wrocław
  Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN

  Uprzejmie informuję o możliwości ubiegania się o nagrody Naukowe Wydziału Nauk medycznych PAN za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
  http://www.instytucja.pan.pl/index.php/wydziay/wydzia-v)

  Wnioski o nagrody należy składać w Dziale Badań Naukowych w terminie do 22 maja 2015 r.
  UWAGA

  Jednostki dydaktyczne zainteresowane wprowadzeniem nowych fakultetów na rok akademicki 2015/2016 proszone są o złożenie propozycji do 15 kwietnia 2015 roku w wersji papierowej na adres: Dziekanat Wydziału Lekarskiego I, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
  Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z wprowadzeniem zajęć do puli fakultetów.
  DZIEKAN
  Wydziału Lekarskiego I
  /-/Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

  Nagrody Ministra Zdrowia

  P.P.
  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  Wydziału Lekarskiego I
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Zgodnie z pismem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w sprawie nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich uprzejmie proszę o nadsyłanie w terminie do 27 lutego 2015 roku wniosków o nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne w roku 2014 lub za całokształt dorobku.

  Jednocześnie informuję, że na stronie UMP - Nauka->Nagrody znajduje się Rozporządzenie MNiSW w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich oraz formularze wniosków.

  W związku z powyższym uprzejmie proszę o:
  - zapoznanie się z rozporządzeniem i zwrócenie uwagi na zasady przyznawania nagród,
  - przygotowanie wniosku w wersjach papierowej oraz elektronicznej wraz z załącznikami na płycie CD.
  Do rozpatrzenia będą kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne.
  Jednocześnie zwracam uwagę, że Uczelnia będzie mogła wysłać tylko po jednym wniosku z danej kategorii.

  Dziekan Wydziału Lekarskiego I
  /-/ Prof. dr hab. Ryszard Marciniak  Nagrody Prezesa Rady Ministrów

  Wnioski o przyznanie Nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne podpisane przez Dziekana, należy składać w Dziale Badań Naukowych UMP w terminie do 26.01.2015 r.więcej informacji
  Zarządzenie nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia "Zasad epidemiologicznych obowiązujących studentów UMP podczas zajęć klinicznych w jednostkach szpitalnych"

  Uchwała nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym, wynikającym ze stosunku pracy nauczycieli akademickich, podlegającej ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [...pobierz uchwałę...]

  Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza III. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2014 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

  Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
  - nauk humanistycznych i społecznych,
  - nauk biologicznych i rolniczych,
  - nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  - nauk technicznych,
  - nauk medycznych.

  Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Michała Kleibera. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w maju lub czerwcu 2015 r.

  Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą
  elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 1 marca 2015 r.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu(regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www.pan.poznan.pl/konkurs.htm.
  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie proszę o nadsyłanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014 roku wniosków o przyznanie Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
  w roku 2013.

  Uchwała nr 76/2014 Senatu
  Wzór wniosku
  Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej (PTMiTH) ustanowiło stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego


  Stypendium jest indywidualną nagrodą pieniężną, przyznawaną corocznie w drodze konkursu młodym pracownikom nauki (nie starszym niż 35 lat), studentom lub członkom federacji nurkowych za osiągnięcia w dziedzinie działalności związanej z szeroko rozumianą batynautyką, medycyną podwodną i techniką hiperbaryczną.

  W roku 2014 wysokość stypendium ustalono na 3000,00 zł; kwota ta będzie wypłacona jednorazowo w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników i po wręczeniu pamiątkowej statuetki podczas inauguracji dorocznej konferencji Towarzystwa w listopadzie. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września br.

  Regulamin Stypendium Naukowego im. Antoniego Dębskiego tutaj
  Uwaga Doktoranci!

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską „Otwarte drzwi”, którego celem jest zachęcenie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.

  Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmują problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i uzyskały ocenę bardzo dobrą. Laureatom są przyznawane nagrody finansowe – szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie Funduszu – www.pefron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki.

  Poznań, 28 kwietnia 2014 roku

  Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów
  Wydziału Lekarskiego I
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do Uchwały nr 55/2011 Senatu UMP z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Kryteriów rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym”,
  OGŁASZAM

  konkurs wniosków dla młodych pracowników Wydziału Lekarskiego I UMP (do 35 roku życia) oraz uczestników czteroletnich studiów doktoranckich. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2014 roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I UMP, ul. Fredry 10, pok. 019. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Wydziałową.
  Informuję jednocześnie, iż najbliższe posiedzenia Komisji Bioetycznej odbędą się 8 maja 2014 roku i 12 czerwca 2014 roku /wnioski należy składać w Dziale Badań Naukowych najpóźniej tydzień przed terminem posiedzenia Komisji/.
  Jednocześnie uprzejmie proszę wszystkich młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano środki na prowadzenie badań naukowych w roku 2013, o obowiązku złożenia stosownych sprawozdań (załącznik nr 2) do dnia 20 maja 2014 roku. Brak sprawozdania w terminie wyklucza możliwość ubiegania się o kontynuację badań.

  W załączeniu:
  1. Uchwała 55/2011 Senatu UMP
  2. Wzór wniosku
  3. Wzór sprawozdania (załącznik nr 2)

  Z wyrazami szacunku
  Dziekan
  Wydziału Lekarskiego I

  /-/Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

  Uchwała Senatu nr 55/2011
  Wzór wniosku(załącznik nr 1)
  Wzór sprawozdania (załącznik nr 2)
  DWLI/1166/2014 Poznań, 25 kwietnia 2014 roku  Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów
  Wydziału Lekarskiego I
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do Uchwały nr 55/2011 Senatu UMP z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Kryteriów rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym”,
  OGŁASZAM
  konkurs wniosków dla młodych pracowników Wydziału Lekarskiego I UMP (do 35 roku życia) oraz uczestników czteroletnich studiów doktoranckich. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2014 roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I UMP, ul. Fredry 10, pok. 019. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Wydziałową.
  Informuję jednocześnie, iż najbliższe posiedzenia Komisji Bioetycznej odbędą się 8 maja 2014 roku i 12 czerwca 2014 roku /wnioski należy składać w Dziale Badań Naukowych najpóźniej tydzień przed terminem posiedzenia Komisji/.
  Jednocześnie uprzejmie proszę wszystkich młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano środki na prowadzenie badań naukowych w roku 2013, o obowiązku złożenia stosownych sprawozdań (załącznik nr 2) do dnia 20 maja 2014 roku. Brak sprawozdania w terminie wyklucza możliwość ubiegania się o kontynuację badań.

  W załączeniu:
  1.Uchwała 55/2011 Senatu UMP
  2.Wzór wniosku (załącznik nr 1)
  3. Wzór sprawozdania (załącznik nr 2)

  Z wyrazami szacunku

  Dziekan
  Wydziału Lekarskiego
  Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do pisma Pana Prorektora ds. Studenckich Prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka z dnia 25 marca 2014 roku, uprzejmie proszę o zgłoszenie w terminie do 15 kwietnia 2014 roku propozycji wniosków o przyznanie Nagrody im. Władysława Biegańskiego I i II stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

  W roku akademickim przyznaje się nie więcej niż trzy nagrody.

  Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  - imię i nazwisko zgłoszonego nauczyciela akademickiego lub pracownika szpitala klinicznego z określeniem tytułu i stopnia naukowego oraz stanowiska zajmowanego w Uczelni lub szpitalu klinicznym, okresu zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu lub szpitalu klinicznym oraz okresu wykonywania funkcji nauczyciela akademickiego,
  - dokładną charakterystykę osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych kandydata.


  W N I O S K I proszę składać w:
  Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu, ul. Fredry 10 p. nr 019

  W załączeniu Regulamin Nagrody im. Władysława Biegańskiego.

  Regulamin

  z wyrazami szacunku

  D z i e k a n
  Wydziału Lekarskiego I

  /-/Prof. dr hab. Ryszard Marciniak


  Wprowadził : Wydzial Lekarski I.
  Zapisano : 21-08-2015 11:36
  Kalendarium


  Na skróty

                      
  Witryny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykorzystują mechanizm plików cookies. Stosujemy je celem zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Dowiedz się więcej >>.