NIE DAMY SIĘ W UMP

Aktualności

Nie damy się w UMP. Dziennik stanu epidemii koronawirusa

Nie damy się w UMP. Dziennik stanu...

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu! W ostatnich dniach poznaliśmy skład Senatu kadencji 2020-2024. Wybrano 12 osób z grona profesorów, 5 osób z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz jedną osobę z grona pracowników administracji, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i biblioteki. Szczegóły podano w komunikacie nr 26 Uczelnianej Komisji Wyborczej. Swojego wyboru dokonali również studenci, którzy wskazali ze swojego grona 4 osoby, które wraz z Panem Rektorem i przedstawicielem Samorządu Doktorantów ustanowią finalny - 24-osobowy skład tego najwyższego w naszej Uczelni gremium.

Sytuacja epidemiologiczna - nowe wytyczne

Sytuacja epidemiologiczna - nowe...

Szanowni Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, od soboty, dnia 17 października br., w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ich konsekwencje dotyczą także życia naszej społeczności, a w szczególności dydaktyki.

Zbadaj się! UMP w walce z SARS-CoV-2

Zbadaj się! UMP w walce z SARS-CoV-2

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uruchomił laboratorium diagnostyczne wykonujące badania PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wprowadził serologiczne badania identyfikujące przeciwciała IgA i IgG, specyficzne dla koronawirusa SARS-CoV-2 oraz otworzył pierwszy w Poznaniu i Wielkopolsce BEZPŁATNY punkt pobrań drive-thru.

Naukowiec UMP współautorem patentu

Naukowiec UMP współautorem patentu

W celu wsparcia wysiłków na rzecz przeciwdziałania pandemii COVID-19 zespół naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, z udziałem międzynarodowym, opracował „Urządzenie izolujące pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej”, które posiada zgłoszenie do Urzędu Patentowego. Pracom badaczy przewodniczył dr hab. n. med. Łukasz Szarpak z Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W opracowanie urządzenia zaangażowany był również dr n. o zdr. Marek Dąbrowski z Zakładu Edukacji Medycznej, Katedra Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ambasador regionu

Ambasador regionu

Z satysfakcją informujemy, że w trakcie trwającego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast #EURegionsWeek w dniu 14 października odbyło się wydarzenie "Communicating Science #EngageAudience" (Komunikacja naukowa #ZaangażowaćOdbiorców), współorganizowane przez Biuro Wielkopolski w Brukseli.

Konkurs LIDER XI rozstrzygnięty! Projekt UMP otrzymał dofinansowanie

Konkurs LIDER XI rozstrzygnięty!...

XI edycja programu "Lider" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju została rozstrzygnięta. Program "Lider" skierowany jest do młodych naukowców, którzy poszerzają swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne oraz posiadają potencjał wdrożeniowy. Do XI edycji programu wpłynęły 254 wnioski od młodych badaczy z całej Polski.

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie