NIE DAMY SIĘ W UMP

Aktualności

Nie damy się w UMP. Dziennik stanu epidemii koronawirusa

Nie damy się w UMP. Dziennik stanu...

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu! W ostatnich dniach poznaliśmy skład Senatu kadencji 2020-2024. Wybrano 12 osób z grona profesorów, 5 osób z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz jedną osobę z grona pracowników administracji, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i biblioteki. Szczegóły podano w komunikacie nr 26 Uczelnianej Komisji Wyborczej. Swojego wyboru dokonali również studenci, którzy wskazali ze swojego grona 4 osoby, które wraz z Panem Rektorem i przedstawicielem Samorządu Doktorantów ustanowią finalny - 24-osobowy skład tego najwyższego w naszej Uczelni gremium.

Zbadaj się! UMP w walce z SARS-CoV-2

Zbadaj się! UMP w walce z SARS-CoV-2

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uruchomił laboratorium diagnostyczne wykonujące badania PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wprowadził serologiczne badania identyfikujące przeciwciała IgA i IgG, specyficzne dla koronawirusa SARS-CoV-2 oraz otworzył pierwszy w Poznaniu i Wielkopolsce BEZPŁATNY punkt pobrań drive-thru.

MINIATURA 4 - pozytywne decyzje NCN

MINIATURA 4 - pozytywne decyzje NCN

Z przyjemnością informujemy, że 27 listopada br. otrzymaliśmy 4 pozytywne decyzje w sprawie przyznania środków finansowych na realizację niżej wymienionych działań naukowych, które będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 4.

Nowe wytyczne w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

Nowe wytyczne w sprawie organizacji...

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Uczelnia - mimo trwającej pandemii - musi kontynuować swoją działalność. Wydaje się, że obecny stan umożliwia nam - przy zachowaniu restrykcyjnych wytycznych sanitarnych - rozszerzyć zajęcia realizowane stacjonarnie. Dotyczy to oczywiście zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, tak ważne w przypadku zawodów medycznych. Umożliwia to także obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia. Prosimy jednak pamiętać, że realizacja zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z nich jest możliwość wejścia studentów do szpitali klinicznych, a także zaangażowanie kadry klinicystów w walkę z pandemią COVID-19. Dlatego też wykaz zajęć, które będą realizowane w formie kontaktowej, określą Dziekani Wydziałów w porozumieniu z koordynatorami przedmiotów.

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na...

Dnia 20 listopada 2020 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” organizowana cyklicznie przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Transatlantyckie Webinarium nt. leczenia biodra spastycznego

Transatlantyckie Webinarium nt....

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt poinformować o II Edycji Transatlantyckiego Webinarium, które odbyło się w dniu 16.11.2020 roku. Głównym tematem spotkania było: Proaktywne i reaktywne podejście w leczeniu operacyjnym deformacji spastycznych w mózgowym porażeniu dziecięcym, a kierownikiem naukowym przedsięwzięcia był prof. Marek Jóźwiak z Poznania.

Zobacz więcej aktualności