mapa strony * poczta
English version Wersja polska

Programs in English
UNIWERSYTET KANDYDACI STUDENCI PRACOWNICY ABSOLWENCI KONTAKT
Sierpien 2015
NiPnWtŚrCzPtSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
STRONA GŁÓWNA
WYBORY
UNIA EUROPEJSKA
NAUKA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ORGANIZACJI KONFERENCJI

REGULACJE PRAWNE DLA STUDENTÓW


DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

• UCHWAŁY SENATU:

- Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

- Uchwała nr 151/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia wzorów umów ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dot. określenia warunków odpłatności za studia oraz za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

- Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a
także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

- Uchwała nr 25/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia „Zasad przenoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni medycznych”

- Uchwała nr 38/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

- Uchwała nr 33/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia „Zasad wznawiania studiów (reaktywacji) na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”


• ZARZĄDZENIA REKTORA:

- Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2015/2016

- Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016

- Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

- Zarządzenie nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia „Zasad epidemiologicznych obowiązujących studentów UMP podczas zajęć klinicznych w jednostkach szpitalnych”

- Zarządzenie nr 84/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku w roku akademickim 2014/2015 oraz uchylenia Zarządzenia Nr 28/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za drugi lub kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

- Zarządzenie nr 83/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2014/2015

- Zarządzenie nr 80/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/09 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji praktyk wakacyjnych/zawodowych realizowanych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienione zarządzeniem nr 32/10 z dnia 26 maja 2010 r. , zarządzeniem 65/10 z dnia 29 października 2010 r. i zarządzeniem 72/11 z dnia 7 października 2011r.

- Zarządzenie nr 72/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku w roku akademickim 2014/2015 oraz uchylenia Zarządzenia Nr 28/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za drugi lub kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

- Zarządzenie nr 55/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2014/2015

- Zarządzenie nr 35/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia „Zasad ankietyzacji studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

- Zarządzenie nr 27/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015

- Zarządzenie nr 24/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015


DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE

- Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

- Ustawa o świadczeniach rodzinnych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji.
Zapisano : 07-05-2015 09:08
Kalendarium


Na skróty

Witryny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykorzystują mechanizm plików cookies. Stosujemy je celem zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Dowiedz się więcej >>.