mapa strony * poczta
English version Wersja polska

Programs in English
UNIWERSYTET KANDYDACI STUDENCI PRACOWNICY ABSOLWENCI KONTAKT
Pazdziernik 2015
NiPnWtŚrCzPtSo
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
STRONA GŁÓWNA
WYBORY
UNIA EUROPEJSKA
NAUKA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIURO ORGANIZACJI KONFERENCJI

REGULACJE PRAWNE DLA STUDENTÓW


DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

• UCHWAŁY SENATU:

- Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

- Uchwała nr 151/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia wzorów umów ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dot. określenia warunków odpłatności za studia oraz za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

- Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a
także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

- Uchwała nr 25/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia „Zasad przenoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni medycznych”

- Uchwała nr 38/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

- Uchwała nr 33/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia „Zasad wznawiania studiów (reaktywacji) na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”


• ZARZĄDZENIA REKTORA:

- Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2015/2016

- Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016

- Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

- Zarządzenie nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia „Zasad epidemiologicznych obowiązujących studentów UMP podczas zajęć klinicznych w jednostkach szpitalnych”

- Zarządzenie nr 84/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku w roku akademickim 2014/2015 oraz uchylenia Zarządzenia Nr 28/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za drugi lub kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

- Zarządzenie nr 83/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2014/2015

- Zarządzenie nr 80/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/09 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji praktyk wakacyjnych/zawodowych realizowanych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienione zarządzeniem nr 32/10 z dnia 26 maja 2010 r. , zarządzeniem 65/10 z dnia 29 października 2010 r. i zarządzeniem 72/11 z dnia 7 października 2011r.

- Zarządzenie nr 72/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku w roku akademickim 2014/2015 oraz uchylenia Zarządzenia Nr 28/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za drugi lub kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

- Zarządzenie nr 55/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2014/2015

- Zarządzenie nr 35/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia „Zasad ankietyzacji studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

- Zarządzenie nr 27/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015

- Zarządzenie nr 24/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015


DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE

- Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

- Ustawa o świadczeniach rodzinnych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji.
Zapisano : 07-05-2015 09:08
Kalendarium


Na skróty

Witryny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykorzystują mechanizm plików cookies. Stosujemy je celem zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Dowiedz się więcej >>.