Aktualności

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu...

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczył - za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny oraz za zasługi dla ochrony zdrowia - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: - Pana prof. dra hab. Michała Drewsa - Pana prof. dra hab. Stefana Grajka - Pana prof. dra hab. Mariana Grzymisławskiego - Panią prof. dr hab. Janinę Lulek - Pana prof. dr hab. Witolda Szyftera - Panią prof. dr hab. Małgorzatę Wierusz-Kozłowską

Honorowy tytuł

Honorowy tytuł

Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, uchwałą nr 7/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., nadał prof. Admirowi Hadżiciowi, Konsultantowi Kliniki Anestezjologii Szpitala Oost Limburg w Genk (Belgia), tytuł honorowy doktora honoris causa, za Jego zasługi w rozwoju anestezji regionalnej oraz jej doskonaleniu i upowszechnianiu.

Lider Ochrony Zdrowia

Lider Ochrony Zdrowia

Projekt Wielkopolska Onkologia realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Medycznym otrzymał główną nagrodę w konkursie Lider Ochrony Zdrowia w kategorii profilaktyka i promocja zdrowia. To największy projekt profilaktyki onkologicznej w Polsce finansowany ze środków norweskich. Nagrodę podczas gali towarzyszącej Forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia w 2016 w Warszawie odebrał dr Rafał Staszewski, Z-ca Dyrektora Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego i kierownik projektu.

Finał SimOlympics 2016

Finał SimOlympics 2016

21 kwietnia 2016 r. w Collegium Stomatologicum pod patronatem JM Rektora prof. dra hab. Jacka Wysockiego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, reprezentowanej przez dyrektora Marcina Zielińskiego, odbyły się V Finały SimOlympics, czyli uczelniane zawody w diagnostyce i leczeniu symulatora pacjenta.

Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci

Transkulturowa opieka medyczna w...

Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki działające przy Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu serdecznie zaprasza na ostatni wykład z cyklu „Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci”. Spotkanie odbędzie się 17. maja 2016 roku o godz. 17.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego i dotyczyć będzie opieki nad pacjentem wyznania mojżeszowego. Naszym gościem będzie Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, który opowie o tradycjach w kulturze żydowskiej, procedurach medycznych, które są niedozwolone i obrzędzie obrzezania, który budzi wiele kontrowersji.

Pasjonaci ratownictwa

Pasjonaci ratownictwa

Grupa studentów ratownictwa medycznego z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy gościła w Centrum Symulacji Medycznej naszego Uniwersytetu. 22 pasjonatów chcących poznać zasady pracy i działania Centrum Symulacji Medycznej, pod okiem asystentów Zakładu Ratownictwa i Medycyny Katastrof UMP: mgra Marka Dąbrowskiego, mgra Macieja Sipa i mgra Tomasza Kłosiewicza, wzięło udział w zajęciach symulacyjnych.

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie