< Cofnij

II nabór do projektu MEDI+

logo

II nabór do projektu „Medi+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w grancie „Medi+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”.

Projekt „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” zakłada organizację, w okresie od stycznia 2017 r. do października 2018 r., szkoleń, warsztatów, zadań praktycznych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych dla 266 studentów, którzy w momencie ubiegania się o przystąpienie do projektu posiadają status studenta trybu stacjonarnego IV lub V, bądź V lub VI roku kierunku lekarskiego, w zależności od programu studiów; lub studenta I lub II roku studiów uzupełniających magisterskich trybu stacjonarnego na kierunku: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kierownikiem projektu jest Pan Prof. dr hab. Michał Musielak.

30 stycznia 2017 roku o godz.12.00 rozpoczął się II nabór do projektu. Potrwa on do 10 lutego 2017 roku do godz.12.00. Dokumenty można składać w Biurze Projektu tj. Sekretariat Katedry Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79 pok. 508.

Godziny pracy Biura Projektu:
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek: 9.00-15.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 9.00-15.00
piątek: 8.00-12.00

Aby przystąpić do procesu rekrutacyjnego należy dostarczyć n/w dokumenty:
1. Formularz osobowy (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 2)
3. Zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów uzyskanej w roku akademickim 2015/2016 (karta egzaminacyjna pobrana z systemu WISUS lub zaświadczenie z dziekanatu)
4. Zaświadczenie o działalności na rzecz Uczelni (Samorząd Studencki, Koła Naukowe - zaświadczenie z STN)
5. Certyfikaty i zaświadczenia o udziale w konferencjach (zarówno uczestnictwo bierne jak i czynne)
6. Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy
7. Potwierdzenie przyjęcia dokumentów - 2 szt. (Załącznik nr 3)

Opcjonalnie:
8. List intencyjny, w którym opiszesz swoje doświadczenie, dodatkową działalność naukową, społeczną. List intencyjny będzie brany pod uwagę w przypadku gdy studenci biorący udział w rekrutacji, w toku postępowania rekrutacyjnego, uzyskają taką samą liczbę punktów.

» Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zachęcamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Więcej informacji oraz aktualności można znaleźć na stronie: www.facebook.com/mediplusump