< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN [wyniki konkursu]

Kierownik projektu pt. "Badania niekodujących regulatorowych wariantów liczby kopii, jako przyczyny wrodzonych wad kończyn u ludzi" ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta. Głównym celem projektu jest identyfikacja nowych mutacji regulatorowych w materiale genetycznym pacjentów z obustronnymi wrodzonymi wadami kończyn, badanych z wykorzystaniem metody mikromacierzy CGH, a następnie udokumentowanie patogenności wybranych wariantów w analizach funkcjonalnych.

Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres: jamsheer@ump.edu.pl lub jamsheer@wp.pl (preferowany) z adnotacją „Konkurs UMP” w tytule maila, w formie załącznika PDF. Termin składania ofert mija 04.01.2022 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 7 stycznia 2022 r.

Forma zatrudnienia - stypendium doktoranckie.

Pozycja dostępna od lutego 2022 na okres 10 miesięcy. Łączne stypendium brutto brutto na ww. okres wynosi 30 000 zł.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu NCN, który może udzielić dodatkowych informacji:

Dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer, prof. UMP
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Rokietnicka 8
60-806 Poznań
Telefon: +48501760675
Email: jamsheer@ump.edu.pl lub jamsheer@wp.pl (preferowany)

 


14.02.2022 r.

Informacja o wynikach konkursu

Na ww. stanowisko Komisja konkursowa wyłoniła kandydata, który spełniał warunki konkursu. Ostatecznie kandydat zrezygnował z udziału w projekcie, w związku z powyższym konkurs pozostał nierozstrzygnięty.