< Cofnij

Nabór na XII edycję Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi rekrutację kandydatów na XII edycję Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego.

» Rekrutacja trwa do 27.01.2019 r.
» Nie ma opłaty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
» Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 425 godzin (w tym 275 wykładów i seminariów oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych), trwają 3 semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zjazdy raz w miesiącu - sobota i niedziela).

Szczegółowe informacje, program, kadra, rejestracja:
http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/studia-podyplomowe-przygotowania-pedagogicznego

lub na stronie Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu:
http://www.edukacja.ump.edu.pl/sp.php


Kontakt:
Pytania dot. rekrutacji, opłat, wymaganych dokumentów, sposobu rejestracji:
Mgr Nadia Majewska
e-mail: nmajewska@ump.edu.pl

Kwestie merytoryczne - program, harmonogram zjazdów, itp.:
Mgr Anna Lewczuk
e-mail: alewczuk@ump.edu.pl