< Cofnij

Przypomnienie o obowiązkowym szkoleniu BHP dla wszystkich studentów I roku

Osoby przyjęte na 1 rok studiów na Uniwersytecie Medycznym im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, muszą obligatoryjnie przystąpić do szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (zarządzenie Rektora nr 13/08 z dnia 25 lutego 2008). Szkolenie zaliczane jest na podstawie testu końcowego w formie elektronicznej z wpisem do indeksu.

Szkolenie przeprowadzane jest w formie e-learningowej na platformie OpenOlat pod adresem: www.olat.ump.edu.pl

Logowanie na platformę odbywa się, zgodnie z zasadą:
• login: s + numer rekrutacyjny
• hasło: h + numer rekrutacyjny/lub hasło po zmianie


Nie należy logować się do systemu używając nadanego numeru indeksu! Do szkolenia oraz testu każdy ze studentów może podejść wielokrotnie w celu uzyskania zaliczenia. Informacje o organizacji szkolenia oraz zasadach zaliczenia znajdują się w części „Informacje o kursie” wewnątrz szkolenia na platformie Olat. Przed rozpoczęciem należy się z nimi zaznajomić.

Szkolenie będzie dostępne w następujących terminach:
- I termin od dnia 14.09.2015 od godz. 10:00 do dnia 15.10.2015 do godz. 18:00
- II termin od dnia 05.11.2015 od godz. 10:00 do dnia 05.12.2015 do godz. 18:00.

Po zalogowaniu na platformę należy wybrać "Courses" (zakładka na górze) następnie po, z listy wybrać „Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 2015". W pierwszej kolejności należy zapoznać się z opisem szkolenia, które jest dostępne pod „Informacje o kursie” . Następnie należy postępować z informacjami tam zawartymi.

Szkolenie kończy test zaliczeniowy, na który trzeba odpowiedzieć w 100% prawidłowo. Dopiero wówczas zostaje ono zaliczone i będzie dokonany odpowiedni wpis w indeksie. Po zakończeniu udzielania odpowiedzi należy zakończyć test i potwierdzić wysłanie wyniku. Gwarancją poprawności wysłania wyników jest wyświetlenie ilości punktów uzyskanych w rozwiązywanym teście.

W przypadku problemów proszę o kontakt z Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia - pod adresem: elearning@ump.edu.pl.