< Cofnij

Szkolenie wewnętrzne - kurs instruktorów symulacji medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza rekrutację otwartą dla pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na dwudniowe szkolenie instruktorów symulacji medycznej.

Więcej informacji:
» w pliku "Ogłoszenie konkursowe"
» na stronie www.medsim.ump.edu.pl
» poprzez e-mail: sekretariatcsm@ump.edu.pl
» Zgoda na przetwarzanie danych osobowych