< Cofnij

Trwa nabór na Studia Podyplomowe Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Wydział Lekarski I w Poznaniu
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Pracownia Geriatrii

prowadzi rekrutację kandydatów na

STUDIA PODYPLOMOWE:
Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Nabór trwa do 18 lutego 2019 r.
Zajęcia rozpoczynają się 23 lutego 2019 r.


Zadaniem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu medycyny wieku podeszłego. Studia przygotowują kadry jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych i opiekuńczych osoby starsze.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, tzn. posiadających dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 1475 godziny dydaktyczne (59 punktów ECTS), w tym 169 godzin realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 1306 godz. samokształcenia. Dwa semestry obejmują 9 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są przez osoby kompetentne z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie geriatrii, gerontologii, interny, opieki długoterminowej, medycyny paliatywnej, psychologii, rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej, dietetyki itp.

Obejmują one takie zagadnienia jak:

» Więcej informacji