< Cofnij

Zapraszamy na 2. Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Innowacje w terapii zajęciowej. Perspektywa międzynarodowa - nauka, edukacja, praktyka”

Szanowni Państwo,

z radością zapraszamy na 2. Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Innowacje w terapii zajęciowej. Perspektywa międzynarodowa - nauka, edukacja, praktyka”.

Konferencja „INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ” odbędzie się 5 i 6 marca 2019 roku w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Rokietnickiej 8.

Terapia zajęciowa obecna jest w kształceniu akademickim w Polsce od 2012 roku. To innowacyjne wyzwanie podjęło sześć uczelni (w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Bydgoszczy). W Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu terapeuci zajęciowi kształceni są na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Sądzimy, że warto spojrzeć na obecne, wczesne, polskie doświadczenia w zakresie terapii zajęciowej w perspektywie międzynarodowej oraz podjąć próbę odpowiedzi na pytania: Czy i w jakim stopniu innowacja wdrażana w Polsce odzwierciedla tendencje międzynarodowe w sferze badań naukowych, edukacji i praktyki? W jakim zakresie zachowywana jest dotychczasowa specyfika krajowa?

Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Problematyka konferencji:

Osoby zainteresowane udziałem są proszone, w terminie do 1 lutego 2019 roku (udział i wystąpienie) lub do 15 lutego 2019 roku (udział bierny), o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z regulaminem przygotowywania wystąpień i posterów, które znajduje się na stronie:

www.innowacje-tz.ump.edu.pl