Komunikaty

03/02/2016

Rekrutacja na studia i praktyki w ramach programu Erasmus +

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na stypendia w ramach programu Erasmus+ odbywa się w dniach 18.01-29.02.2016.

29/01/2016

Nabór na Studium Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w I edycji Studium Podyplomowego Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych 2016/2017.

28/01/2016

Kurs specjalistyczny z ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych

Zapraszamy na I edycję kursu specjalistycznego z ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych.

26/01/2016

List otwarty środowisk akademickich protestujących przeciw fali represji wywieranych na tureckich naukowców

Dwadzieścia organizacji, stowarzyszeń i konferencji rektorów podpisało list otwarty dotyczący sytuacji tureckich naukowców, którzy sygnowali petycję wzywającą do pokoju i krytykującą tureckie operacje wojskowe w południowo-wschodniej Turcji.

Archiwum