Komunikaty naukowe

  Ulotka
 

Współpraca z Katedrą i Zakładem Patofizjologii

Katedra i Zakład Patofizjologii UM w Poznaniu zaprasza do współpracy jednostki naukowe zainteresowane prowadzeniem eksperymentów i analiz za pomocą cytometru sortującego FACSAria III. Urządzenie to jest najbardziej zaawansowanym, dostępnym na rynku instrumentem tego typu, umożliwiającym zarówno oznaczenia ilościowe białek powierzchniowym i wewnątrzkomórkowych (także w systemie multipanelowym), jak również oddzielanie (sortowanie) różnych populacji komórkowych od siebie, celem poddania ich dalszej analizie ilościowej. Zespół Katedry zapewnia pomoc w przeprowadzeniu analiz oraz interpretacji wyników. Kontakt w tej sprawie z dr n. med. Patrycją Sosińską pod numerem telefonu 61 8547626 lub adresem psosinska@ump.edu.pl.

  Dane podmiotu / jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN.

 

Kontakt

Dział Nauki, Innowacji
i Zarządzania Projektami

ul. Fredy 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-54
fax: 61 854-61-07
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl