Konferencje i szkolenia

 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie:
Senior w zdrowiu i chorobie

Termin: 2 czerwca 2017 r.
Miejsce: Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, Poznań

Organizatorzy:
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej
we współpracy z Pracownią Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Konferencja obejmować będzie następujące zagadnienia:
- Poczucie sensu życia osób starszych.
- Walidacja gerontologiczna.
- Opieka nad osobami starszymi w domu i instytucji.
- Postrzeganie starości w różnych kulturach.
- Aktywizacja seniorów.
- Sprzęt i metody ułatwiające pracę z seniorem i jego rodziną.
- Edukacja zdrowotna.
- Jakość opieki.
- Varia

Planowana jest sesja studencka i plakatowa.

» Komunikat nr I

Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Medycyna podróży - zagadnienia wielodyscyplinarne.
Choroby tropikalne i pasożytnicze a zdrowie międzynarodowe"

Banner

Mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa, w imieniu własnym oraz Komitetu Organizacyjnego, do udziału w Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z okazji 55-lecia Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnychi Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37a.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.tropiki2017.pl/


Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak

V Ogólnopolska Akademia Pediatrii

V Ogólnopolska Akademia Pediatrii

Szanowni Państwo, zapraszamy na V Ogólnopolską Akademię Pediatrii! Jest to jubileuszowa edycja Konferencji naukowo-dydaktycznej skierowanej do studentów kierunków medycznych oraz młodych lekarzy.

Podczas wydarzenia poruszymy ważne aspekty opieki nad pacjentem pediatrycznym. Wydarzeniu przewodzi hasło: #holistycznie, które podkreśla, jak ważne jest, aby spojrzeć na wszystkie aspekty choroby pacjenta i cierpienie fizyczne, i psychiczne. W planie konferencji znajdują się ciekawe wykłady prowadzone przez specjalistów, sesja quizowa, Gra Kliniczna, a także interesujące warsztaty praktyczne. Między innymi zaprosimy Państwa do wzięcia udziału w rozpoznawaniu przypadków medycznych w Centrum Symulacji Medycznej oraz do nauki obsługi laparoskopu.

Konferencja odbędzie się 20-21 stycznia 2017 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a.

Szczegóły odnajdziecie Państwo na stronie internetowej lub na stronie wydarzenia.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Witold Czerniak

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
"Farmacja w Przemyśle"

Farmacja w Przemyśle

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Farmacja w Przemyśle" jest inicjatywą organizacji studenckiej działającej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu - SO ISPE jako Studencki Odział Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Farmaceutycznej.

Wydarzenie odbędzie się 9 kwietnia 2017 roku w  Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mieszczącym się przy ulicy Przybyszewskiego 37 w Poznaniu.

Z racji, iż pierwsza konferencja organizowana 2 lata temu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w środowisku akademickim, w bieżącym roku postawiliśmy sobie za cel organizację wydarzenia na jeszcze wyższym poziomie.

Tematyką wiodącą konferencji będą innowacje w branży farmaceutycznej. Pragniemy zaprezentować przyszłym farmaceutom,  a w niedalekiej przyszłości być może pracownikom firm farmaceutycznych lub uniwersytetów, jakie możliwości stoją przed nimi oraz chcemy uświadomić, że stawiając na kreatywność każdy z nich może przyczynić się do rozwoju przemysłu farmaceutycznego.

Wierzymy w umiejętności i kompetencje naszych studentów, dlatego oni również będą brali aktywny udział w konferencji, prezentując swoje prace naukowe.

Liczy się dla nas satysfakcja z trudu jaki wkładają w swoje projekty, dlatego poprzez organizację konkursu prac chcemy docenić i nagrodzić najlepszych.

Składać się będzie z sesji wykładowej oraz konkursu prac naukowych, który jest przeglądem dorobku naukowego studentów.

Autorzy najlepszych prac będą mieli możliwość zaprezentowania swoich wyników szerokiej publiczności i powalczenia o cenne nagrody.

Konferencja ma na celu propagowanie wiedzy na temat przemysłu farmaceutycznego jako nowoczesnej i szybko rozwijającej się dziedziny.

Zapraszamy do Poznania!


Jeśli masz jakieś pytania, napisz!


Koordynatorzy konferencji:

Aleksandra Bordzio
Tel. 668-607-111
E-mail: aleksandra.bordzio@gmail.com

Katarzyna Bar
Tel. 663-944-050
E-mail: katarzynabar1993@gmail.com

III Międzynarodowe Sympozjum Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III Międzynarodowe Sympozjum Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu, które odbędzie się  w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w dniach 3-5 kwietnia 2017 r. Tegoroczne Sympozjum odbywać się będzie w ramach obchodów XXV-lecia Wydziału Lekarskiego II naszej uczelni.

Po raz pierwszy proponujemy również samodzielną sesję studencką - Pierwsze kroki w protetyce słuchu, w ramach której studenci będą mogli zaprezentować wyniki działalności kół naukowych oraz przedstawić swoje prace licencjackie i magisterskie.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie www.WWPSIII.ump.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska

Postępy Neuroimmunologii Klinicznej -
Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjneukładu nerwowego

X Jubileuszowa Konferencja

POSTĘPY NEUROIMMUNOLOGII KLINICZNEJ
Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne układu nerwowego

Termin:
2 czerwca 2017 r.

Miejsce obrad:
Hotel Bazar Aleje Marcinkowskiego, Paderewskiego 7, Poznań

» Więcej informacji

Konferencja "Innowacje w naukach biologicznych"

W imieniu Studentów oraz Doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Biologów „BiologUS” pt. ,,Innowacje w naukach biologicznych”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 27-28 kwietnia 2017 roku. Liczymy na aktywny udział studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych. Zapraszamy wszystkich do prezentacji swoich wyników badań (w formie referatów bądź posterów) ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych narzędzi, metod i rozwiązań wykorzystywanych w badaniach biologicznych. Liczymy na zaprezentowanie przez Państwa swoich najciekawszych osiągnięć, również tych o aplikacyjnym charakterze oraz na wymianę doświadczeń.

W załączeniu znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy, który prosimy odesłać na poniższy adres e-mail do 31 stycznia 2017 roku. Abstrakty prosimy nadsyłać do dnia 14 lutego 2017 roku w języku polskim. Koszt uczestnictwa w konferencji wyniesie 130 zł brutto (wpisowe, materiały konferencyjne, poczęstunek).

» formularz zgłoszeniowy
» wzór abstraktu

Do zobaczenia w Szczecinie!

Kontakt:
e-mail: konfbiologus@gmail.com
tel.: 91 444 15 79

Konferencja "Nauka dla biznesu"

Szanowni Państwo,

zapraszam serdecznie na konferencję „Nauka dla biznesu” 9 grudnia 2016 r. o godz. 10.30 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP, która skierowana jest zarówno do przedsiębiorców z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, jak i naszych pracowników naukowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z przemysłem.

W jej trakcie omówiona zostanie oferta skierowana do przedsiębiorstw, zaprezentowane zostaną formalno-prawne aspekty tej współpracy oraz przykłady dotychczasowej współpracy zakończonej obopólnym sukcesem.

Podczas konferencji będzie także możliwość wskazania przez przedsiębiorców oczekiwań względem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ponadto zostaną zaprezentowane formy wsparcia współpracy nauki z biznesem przez środki unijne i budżetowe.

Jestem przekonany, że konferencja będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i znalezienia partnerów do realizacji wspólnych projektów.

Celem uczestnictwa w konferencji proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na dane adresowe w nim podane do dnia 5.12.2016 roku. Liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu na konferencję powiadomimy w dniu 6.12.2016 roku.

» program konferencji


Z wyrazami szacunku
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Michał Nowicki

Konferencja „Dokumentacja placówki medycznej a kontrola płatnika”

Wielkopolskie Centrum Onkologii serdecznie zaprasza na Ogólnopolską konferencję pod hasłem "Dokumentacja placówki medycznej a kontrola płatnika", która odbędzie się 15 i 16 grudnia 2016 roku.

Wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń między płatnikami, zaproszonymi z centralnych i terenowych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia a świadczeniodawcami z wiodących ośrodków onkologicznych oraz arbitrami. 2-dniowa konferencja zgromadzi ok. 100 osób.

W programie konferencji planowane są bloki tematyczne dla: płatników, świadczeniodawców oraz arbitrów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie konferencji: www.wco.pl/dm2016

Współorganizatorami wydarzenia są: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Konsultant Wojewódzki ds. Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego-Oddział Wielkopolski.

Patronat honorowy objął Wojewoda Wielkopolski.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Dietetyka Gerontologiczna - Wyzwania I Szanse"

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 3 marca (piątek) 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 37, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dietetyka Gerontologiczna- wyzwania i szanse".

Organizatorami wydarzenia są Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej i Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wiodącymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą:

- Dietoterapia w chorobach neurodegeneracyjnych
- Dieta a starzenie się nerek
- Żywienie w zaburzeniach połykania u osób starszych
- Współpraca dietetyka z lekarzem
- Nowe trendy w dietetyce gerontologicznej
- Superfoods w starzeniu

Ponadto dla uczestników przewidzieliśmy jako tegoroczną nowość SESJĘ DOBRYCH PRAKTYK W DIETETYCE. Ponadto każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestniczenia w warsztatach.

Serdecznie zapraszamy do udziału czynnego w konferencji tj. wygłoszenia prac naukowych w formie prezentacji ustnej lub plakatu. Z zaprezentowanych prac Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze, które zostaną nagrodzone możliwością publikacji w czasopiśmie Geriatria.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie konferencji: www.gerodiet.wix.com/konferencja

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem nr 1, regulaminem konferencji, warunkami uczestnictwa czynnego oraz wytycznymi do zgłaszanych abstraktów, które będą drukowane w materiałach konferencyjnych.

Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii

Zapraszamy na II Konferencję pt. "Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii" pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii, która odbędzie się w dniach 9-11 marca 2017 roku w Hotelu Belvedere w Zakopanem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: www.otolaryngologia2017.pl/#intro
logo

 

 

Kontakt

Biuro Organizacji Konferencji CKD
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl
www.konferencje.ump.edu.pl

Zobacz także