Konferencje i szkolenia

 

Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne ”Stany naglace w neonatologii”

Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne
Z cyklu ”Stany naglace w neonatologii”
nt. „Neonatologia oparta na faktach - leczenie noworodka zgodne z wytycznymi EBM ”

Patronat naukowy:
• Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
• Polskie Towarzystwo Połonych
• Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
• Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS)
• European Society for Paediatric Research (ESPR/EBM)

Organizator Sympozjum:
Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce

Termin Sympozjum: 24-25 listopada 2017r.

Otwarcie Sympozjum: 24 listopada 2017r. o godz. 9.00

Miejsce obrad:
Hotel Novotel
pl. Andersa 1
61-898 Poznan

Koordynator Sympozjum:
mgr in. Tomasz Pikuła
tel. 667-367-128
e-mail: sympozjum@noworodek.edu.pl

Adres strony internetowej Sympozjum: www.noworodek.edu.pl

» Program Sympozjum

IV Konferencja "Cukrzyca i ciąża"

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

jak co roku, serdecznie zapraszamy Państwa do jesiennego Poznania na IV konferencję i warsztaty „Cukrzyca i ciąża”, w dniu 18 listopada 2017 roku.

W tym roku nasze spotkanie będzie miało szczególny charakter, ponieważ świętujemy 30-lecie wprowadzenia w Polsce Banku Środków Technicznych. Była to pierwsza zintegrowana, wieloośrodkowa inicjatywa, podjęta przez środowiska lekarskie zaangażowane w zapewnienie wysokospecjalistycznej opieki położniczej kobietom w ciąży chorującym na cukrzycę, zmierzająca do poprawy warunków samokontroli glikemii i intensyfikacji leczenia u tej populacji ciężarnych. Ci z Państwa, którzy kładli podwaliny obecnego systemu zintegrowanej opieki położniczej nad ciężarną chorującą na cukrzycę w Polsce, z pewnością pamiętają, jakim wyzwaniem było wtedy zapewnienie naszym pacjentkom warunków diagnostyki, leczenia i nadzoru nad ciążą na miarę europejskich standardów.

Mając po poprzednich edycjach konferencji świadomość rosnącego audytorium, dużego zainteresowania aspektami praktycznymi, licznych pytań i potrzeby dyskusji, chcemy w tym roku zaprosić Państwa na konferencję o nieco zmienionej formule i bardziej rozbudowanym programie. Mamy nadzieję, że dzięki temu zapewnimy czas, tak ważny dla poruszenia w interdyscyplinarnym gronie nurtujących nas kwestii klinicznych, dzielenia się doświadczeniami i wypracowania wspólnych rozwiązań, jak również zapewnienia wartościowego szkolenia dla specjalizujących się Koleżanek i Kolegów.

Do zobaczenia w Poznaniu!


Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Termin konferencji: 18 listopada 2017 r.

Miejsce konferencji: Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań

Opłata konferencyjna: 250 PLN

Organizatorzy: Klinika Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Sekcja „Cukrzycy i chorób metabolicznych w ciąży” Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka.

Zgłoszenia: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu klinrozrod@gpsk.ump.edu.pl z dopiskiem Konferencja ,,Cukrzyca i Ciąża”. Warunkiem wpisania na listę uczestników konferencji jest dołączenie do zgłoszenia dowodu wpłaty za konferencję i podanie przy zgłoszeniu danych do faktury: Numeru NIP oraz numeru telefonu.

Płatność: Wpłaty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia na Rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka: PKO BP II o/Poznań 53 1020 4027 0000 1902 0361 4419.

» Szczegółowe informacje

Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologicznym „STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII” nt. „Neonatologia oparta na faktach - leczenie noworodka zgodne z wytycznymi EBM”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Neonatologicznym „STANY NAGLĄCE W NEONATOLOGII” nt. „Neonatologia oparta na faktach - leczenie noworodka zgodne z wytycznymi EBM”, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2017r. w Hotelu Novotel w Poznaniu.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie internetowej: www.noworodek.edu.pl

Co Kobieta i Mężczyzna powinni wiedzieć o onkologii: od profilaktyki do radioterapii

11 grudnia 2017 r. w filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu (ul. Kaszubska 12) odbędzie się konferencja pt.: "Co Kobieta i Mężczyzna powinni wiedzieć o onkologii: od profilaktyki do radioterapii".

Celem Konferencji jest podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie do profilaktyki nowotworowej, wymiana poglądów i doświadczeń pacjentów w walce z chorobą oraz diagnostyka i leczenie interdyscyplinarne nowotworów. Konferencja ma również na celu przybliżenie kaliskiego Ośrodka Radioterapii mieszkańcom oraz poinformowanie jakie nowotwory mogą być leczone w nowo otwartej filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

W tym roku poza sesją z udziałem stowarzyszeń pacjentów planujemy sesję poświęconą wybranym zagadnieniom: pierś, płuco, ośrodkowy układ nerwowy oraz przewód pokarmowy.

Wstęp na Konferencję jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji.

» Ulotka

Baner

Jubileuszowa Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa
"Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna"

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 grudnia 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa "Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna" pod patronatem JM Rektora UMP prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dr. hab. Zbigniewa Krasińskiego. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konferencja przeznaczona dla pracowników uniwersytetów, przedstawicieli zawodów medycznych, nauczycieli i terapeutów oraz studentów kształcących się w języku polskim i angielskim. Serdecznie zapraszamy do udziału rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa, którzy będą mieli możliwość wysłuchania prezentacji i udziału w zaplanowanych dyskusjach oraz wymiany doświadczeń w kuluarach. Spojrzymy na świat osób z zespołem Downa i ich opiekunów z punktu widzenia psychologii klinicznej oraz perspektywy artystycznej. Omówimy aspekty genetyczne i epigenetyczne, immunologiczne, endokrynologiczne, neurologiczne i biochemiczne trisomii 21 stanowiące cel aktualnie proponowanej interwencji farmakologicznej. Zaproponujemy laboratoryjne monitorowanie wsparcia farmakologicznego. Przedstawimy przykłady efektów wprowadzanej wielorakiej interwencji w zespole Downa. Zachęcamy zarówno uczestników, jak i studentów pracujących w Studenckich Kołach Naukowych, do zaprezentowania swoich badań - szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Streszczenia. Mamy nadzieję, że poruszone przez nas zagadnienia spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy do skorzystania z formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji na stronie: www.trisomia21.bok-ump.pl

Seminarium Inżynierii Biomedycznej

Grafika

Grafika

Grafika

Grafika

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Dietetyka Gerontologiczna - wyzwania i szanse”

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 9 lutego (piątek) 2018 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 37, odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyka Gerontologiczna - wyzwania i szanse”.

Organizatorami wydarzenia są Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej i Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

WIODĄCYMI ZAGADNIENIAMI PORUSZANYMI PODCZAS KONFERENCJI BĘDĄ:

  • Witamina K2-MK7 - aktualny stan wiedzy
  • Znaczenie witaminy D i wapnia dla starzejących się kości
  • Dieta MIND w profilaktyce zaburzeń funkcji poznawczych
  • Dietoterapia w nefropatii cukrzycowej
  • Wpływ odżywiania i mikrobioty jelitowej na starzenie się śluzówek
  • Współpraca dietetyka z lekarzem geriatrą - studium przypadków

Ponadto każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestniczenia w WARSZTATACH (ich tematyka zostanie przedstawiona w pierwszej połowie listopada wraz z pełnym programem wydarzenia).

Serdecznie zapraszamy do udziału czynnego w konferencji tj. wygłoszenia prac naukowych w formie prezentacji ustnej lub plakatu. Z zaprezentowanych prac Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze, które zostaną nagrodzone możliwością publikacji w czasopiśmie Geriatria (6 pkt MNiSW).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się tutaj: http://goo.gl/forms/MxuL0ZDUr3

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem nr 1, regulaminem konferencji, warunkami uczestnictwa czynnego oraz wytycznymi do zgłaszanych abstraktów, które będą drukowane w materiałach konferencyjnych.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie www.gerodiet.wix.com/konferencja

» Komunikat nr 1
» Regulamin konferencji
» Warunki uczestnictwa czynnego
» Wytyczne do zgłaszanych abstraktów

Kongres Medyczny Varia Medica 2017

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Medycznym Varia Medica, który odbędzie się w Warszawie, w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2017 roku. 

» Komunikat

V Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce"

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza na V Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Szkoleniową "FARMAKOEKONOMIKA SZANSĄ NA ZBILANSOWANIE WYDATKÓW SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE".

W gronie naszych prelegentów znaleźli się między innymi: Wiceminister Zdrowia, kierownicy Departamentów NFZ - Warszawa oraz goście z Niemiec i Ukrainy.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Biologii Medycznej UMP, ul. Rokietnicka 8, sala 1010, 60-806 Poznań.

» Informacje szczegółowe - Komunikat 2

Wykład otwarty "Niższy wiek emerytalny - co musisz wiedzieć?"
Plakat
I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neurologiczna

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn serdecznie zaprasza do udziału w

I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Neurologicznej

odbywającej się w ramach 39. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland w dniu 11 listopada 2017 roku pod patronatem Prorektora ds. Zadań Uczelni Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Kierownika Katedry Neurologii i Neurochirurgii prof. dra hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza.

» Komunikat konferencyjny
» Regulamin

Plakat

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa TYTOŃ A ZDROWIE "Współczesne oblicza alkoholu, narkotyków i tytoniu"

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
TYTOŃ A ZDROWIE

"Współczesne oblicza alkoholu, narkotyków i tytoniu"

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka
oraz
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam do udziału w Konferencji w dniach 23-24 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz rejestracja na stronie: www.tytonazdrowie2017.ump.edu.pl.


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Ewa Florek

Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII W.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu

Szanowni Państwo,

Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych UMP oraz Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej

Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII W.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu,

która odbędzie się w Poznaniu w dniach 7-8 grudnia 2017 r.

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2017 r.

W załączniku znajdą Państwo Komunikat wraz z Formularzem zgłoszeniowym

W przypadku pytań proszę o kontakt:
tel./fax: +48 61 854 72 42
email: wczesnonowozytnamedycyna@gmail.com


Łączę wyrazy szacunku,

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

VII Bałtyckie Forum Zdrowia

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia przy współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii i Polską Federacją Szpitali zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową VII BAŁTYCKIE FORUM ZDROWIA.

Termin: 10.11.2017 r.
Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

Motywem przewodnim Konferencji jest Koordynowana Opieka Zdrowotna. Towarzyszyć jej będzie wizyta studyjna w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

» Więcej informacji
» Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Kontrola ciała w interdyscyplinarnej perspektywie"

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kontrola ciała w interdyscyplinarnej perspektywie", która odbędzie się 23 listopada 2017 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Planowane zagadnienia tematyczne:
1. Ciało człowieka w ujęciu antropometrycznym i motorycznym
2. Ciało w XXI wieku - promocja zdrowia i styl życia
3. Ciało sprawne i niepełnosprawne
4. Zewnętrzna i wewnętrzna kontrola ciała
5. Nowoczesne mechanizmy dyscyplinowania ciała
6. Ciało prywatne/ciało publiczne
7. Rekapitulacja, rewitalizacja i rekontekstualizacje pojęcia kontroli ciała
8. Varia

» Więcej informacji

Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji - razem w jednym kierunku”

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 25 listopada 2017 roku (sobota),  pod patronatem JM Rektora UMP prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego, w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 37a, odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji - razem w jednym kierunku”.

Organizatorami wydarzenia są Katedra i Klinika Stomatologii  Zachowawczej i Periodontologii oraz Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji; prezentowania badań w formie ustnej lub plakatowej. Z zaprezentowanych prac Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze, które zostaną nagrodzone. Równocześnie zachęcamy do nadsyłania prac badawczo-naukowych, z możliwością publikacji w monografii - ”Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii - nowe trendy”.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

» Informacje ogólne
» Program ramowy
» Formatka monografii

Będzie nam miło spotkać się z Państwem.

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska
Dr n. med. Przemysław Kopczyński

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. "Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-5 grudnia 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego".

Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, farmaceutów, dietetyków, logopedów, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, osób pracujących w opiece społecznej, instytucjach państwowych, prawników, pedagogów, bioetyków, psychologów, psychoterapeutów, socjologów i wszystkich osób, które związane są zawodowo z tematyką naszego wydarzenia.

» Komunikat III
» Komunikat II
» Komunikat I
» Komunikat I (english version)

logo

 

Kontakt

Biuro Organizacji Konferencji CKD
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl
www.konferencje.ump.edu.pl

Zobacz także