Konferencje i szkolenia

 

XIX Sympozjum Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej PTAiIT

baner

Szanowni Państwo!

Świat nie stoi w miejscu, lecz podąża ku nowym rozwiązaniom, poszukuje nowych leków, co raz bardziej skomplikowanej aparatury. Wymaga to często naszego wysiłku, uporu czy determinacji, utrudnianych nie rzadko przez kamienne schody, które pokonujemy często z mozołem jakby były ogromnymi głazami.

Jednak na ich szczycie jest nasz pacjent, czasem bardzo młody i niedojrzały, a innym razem świadomy już siebie i własnej choroby, zwłaszcza pacjent w stanie krytycznym. To dla niego ten trud, praca i dokształcanie, stwarzające szansę na powrót do zdrowia czy życia.

Czasem jednak farmakoterapia czy zaawansowane techniki pozaustrojowego leczenia niewydolności wielonarządowej nie przynoszą oczekiwanych efektów i mogą być uznane za uporczywą terapię. Ten ostatni aspekt jest wyjątkowo ważny w aktualnej sytuacji i będzie szeroko prezentowany podczas tej konferencji.

Mamy nadzieję, że zarówno wykłady uznanych Autorytetów w dziedzinie medycyny, prawa, psychologii i religii oraz szeroka dyskusja uczestników spotkania pozwolą na stworzenie podstaw do wypracowania jednolitych ogólnopolskich zasad postępowania dla dziecięcych oddziałów intensywnej terapii.

Do zobaczenia w Opalenicy.

Więcej informacji: http://www.anestezjologiadziecieca2018.pl/

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY EASTERN CONVENTION

Najważniejsze zagadnienia ortopedyczne, takie jak endoprotezoplastyka biodra i kolana, artroskopia, ortopedia dziecięca, traumatologia, chirurgia kończyny górnej to główne założenia konferencji pt.: ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY EASTERN CONVENTION. Do wygłoszenia wykładów zaproszono międzynarodowe grono ekspertów.  Uczestnicy będą także mogli wziąć udział w warsztatach.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szczegółowym na  https://www.termedia.pl/

Komitet naukowy:
prof. Klaus-Peter Günther
prof. Per Kjaersgaard-Andersen
prof. Marek Synder
prof. Leszek Romanowski

Termin:
6-8 grudnia 2018

Miejsce:
Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich,
pawilon 15, Poznań

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology

Wielkopolskie Dni Hipertensjologii

BanerTa konferencja co roku gromadzi nie tylko kardiologów, ale także lekarzy rodzinnych i specjalistów chorób wewnętrznych. Trwają prace nad tegorocznym programem Wielkopolskich Dni Hipertensjologii. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jak zwykle nie zabraknie omówienia najnowszych doniesień dotyczących nadciśnienia tętniczego, patofizjologii, implikacji terapeutycznych czy też leczenia inwazyjnego.

Termin:
23-24 listopada 2018 r.

Miejsce:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Organizator:
Wydawnictwo Termedia

Partner merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Strona www: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=856&p=5378

III Konferencja Rak Piersi - Onkologia i Plastyka

Baner

W programie III Konferencji Rak Piersi - Onkologia i Plastyka zaplanowano m.in. sesje: Top problems, Zabiegi rekonstrukcyjne, HER2 - dodatni rak piersi, Sesja prawna, Chirurgia zmian niepalpacyjnych w gruczole piersiowym, Rak piersi u kobiety w wieku rozrodczym, Rekonstrukcje prepektoralne, Chirurgia Onkoplastyczna - kwadrant po kwadrancie, Sesja genetyczna, Hormonozależny rak piersi.

Dzięki obecności znamienitych ekspertów, zarówno z Polski jak i z zagranicy uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania: Czy możemy spodziewać się zmian w finansowaniu procedur związanych z Chirurgią Piersi? Organizacje pacjenckie a rak piersi - jak to działa dziś? Kształcenie w zakresie mikrochirurgii - gdzie jesteśmy, jaki to problem? Zabiegi rekonstrukcyjne a radioterapia - co wiemy? Umowy kontraktowe lekarzy - na co zwracać uwagę - zagrożenia - wybrane zagadnienia? Czy typ implantu ma tutaj potencjalne znaczenie? Czy kolejność leczenia zaawansowanego hormonozależnego raka piersi ma znaczenie?

Konferencja odbędzie się w Poznaniu 21-22 września 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie wydarzenia:
https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=841&p=512

Ogólnopolska Konferencja "Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku"

Baner

Drodzy Państwo!

Człowiek separuje się od innych Zwierząt na poziomie mentalnym i społecznym, poddając je różnego rodzaju praktykom, które w finalnym efekcie, mają podnosić dobrostan samego człowieka. Co z innymi podmiotami? W cyklu konferencji zatytułowanych łączącym je tytułem „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku” poddajemy tę rzeczywistość pogłębionej refleksji. Obecna edycja uzyskała uszczegółowienie opisane z dylematem „Bezpieczeństwo czy zniewolenie?".

Społeczna percepcja różnego rodzaju działań jest dwoista, z jednej strony budzi konotacje pozytywne- hodowla, ochrona. Z drugiej negatywne - eksploatacja uwięzienie), stąd warto jej się bliżej przyjrzeć.

Zapraszając Państwa na trzecią edycję konferencji, liczymy na burzliwe dyskusje i inspirujące głosy. W głównej mierze pragniemy się skupić na tematyce współpracy ze zwierzętami podczas terapii, eksperymentach naukowych z wykorzystaniem modelu zwierzęcego, etycznych i ekologicznych konsekwencjach traktowania zwierząt jako towaru, a także problemami związanymi z myślistwem. Planujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne, sesje plakatowe oraz warsztaty szkoleniowe. Przewidujemy także organizację panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów do spraw żywienia oraz osób czynnie uczestniczących w działaniach organizacji prozwierzęcych.

» Więcej informacji: www.praktykiwobeczwierzat.pl


W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Hanna Mamzer

III Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa "Zioła na cztery pory roku jesień - zima"

Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych naturalnymi środkami leczniczymi i kosmetycznymi na III Konferencję Edukacyjno-Szkoleniową "Zioła na cztery pory roku jesień - zima", która odbędzie się 22 września 2018 r.

» Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Estetyka twarzy wspierana zabiegami medycyny estetycznej - w ujęciu interdyscyplinarnym"

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 19 października 2018 roku (piątek), pod patronatem JM Rektora UMP prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego, w Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 70, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Estetyka twarzy wspierana zabiegami medycyny estetycznej - w ujęciu interdyscyplinarnym".

Organizatorami wydarzenia są jednostki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji z Pracownią Estetyki Twarzy, Katedra i Klinika Dermatologii oraz Studia Podyplomowe "Estetyka Twarzy" Wydziału Lekarskiego II UMP.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji, która ma za zadanie wymianę doświadczeń, a także poszukiwanie i promowanie nowych metod diagnozowania i rewitalizacji skóry twarzy. Dostrzegając potrzebę współpracy poprzez prezentowanie własnych osiągnięć naukowo-badawczych w formie ustnej lub plakatowej, czynny udział jest zawsze mile widziany. Równocześnie zachęcamy do nadsyłania prac badawczo-naukowych, z możliwością publikacji w nowopowstałym uniwersyteckim czasopiśmie - "Journal of Face Aesthetics".

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

» Szczegółowe informacje: www.estetyka2018.bok-ump.pl

Będzie nam miło spotkać się z Państwem.


W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lekarz jako autor i bohater literacki"

Szanowni Państwo!

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Dolnośląska Izba Lekarska zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Lekarz jako autor i bohater literacki

Jednym z jej celów jest zaprezentowanie dorobku pisarzy polskich i zagranicznych, dawnych i współczesnych, którzy wzbogacając dokonania piśmiennictwa artystycznego i będąc aktywnymi uczestnikami ruchu literackiego reprezentują zarazem stan lekarski; wielu z nich nie porzuciło medycyny nawet po osiągnięciu sukcesu literackiego.

Inny cel to analiza wybranych tekstów literackich różnych epok przedstawiających postaci lekarzy. Przedmiotem badań może być zarówno twórczość autorów, których dzieła należą do kanonu danej literatury narodowej, jak i dorobek pisarzy mniej znanych bądź zapomnianych; mile widziane będą też analizy tekstów biograficznych i autobiograficznych przybliżających sylwetki piszących medyków.

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy, historyków medycyny, literaturoznawców, a także przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2018 r. w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 300 PLN.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: dariusz.lewera@egora.pl, bądź jego oryginału na adres: Edward Białek, Uniwersytet Wrocławski, plac Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.

» Formularz zgłoszeniowy


Z wyrazami szacunku

dr Dariusz Lewera
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji

prof. dr hab. Edward Białek
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych "Współczesna Położna w Nauce i Praktyce"

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych pod patronatem JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcina Gruchały

Współczesna Położna w Nauce i Praktyce

Termin:
19-20 października 2018 r.

Miejsce:
Hotel Dal
ul. Czarny Dwór 4, Gdańsk

Konferencja dedykowana jest dla wszystkich środowisk, które w swojej pracy mają lub będą miały kontakt z noworodkiem, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą oraz kobietą z problemami ginekologicznymi na każdym etapie życia.

Jest to wydarzenie międzynarodowe, na które pragniemy zaprosić wybitnych wykładowców, którzy pomogą Państwu rozbudować, utrwalić i uaktualnić wiedzę w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii. Przekonani jesteśmy, że jak przy każdej edycji, tak i tym razem, zagwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny spotkań przy jak najlepszej atmosferze.

Organizatorzy:
- Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
- Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

» Komunikat I

 

Kontakt

Biuro Organizacji Konferencji CKD
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl
www.konferencje.ump.edu.pl

Zobacz także