Konferencje i szkolenia

 

VII Bałtyckie Forum Zdrowia

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia przy współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii i Polską Federacją Szpitali zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową VII BAŁTYCKIE FORUM ZDROWIA.

Termin: 10.11.2017r.
Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

Motywem przewodnim Konferencji jest Koordynowana Opieka Zdrowotna. Towarzyszyć jej będzie wizyta studyjna w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

» Więcej informacji
» Formularz zgłoszeniowy

I Wielkopolski Dzień Periodontologii

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Wielkopolskim Dniu Periodontologii pod Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Tykarskiego oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr. n. med. Krzysztofa Kordela.

Termin i miejsce: 3 czerwca 2017 w godz. 10.00-15.00 w sali 1010 Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8.

Organizator: Katedra i Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii wraz ze Studenckim Kołem Naukowym we współpracy z Wielkopolską Izbą Lekarską.

Za udział dla lekarzy przysługuje 5 pkt edukacyjnych.

» Więcej informacji

grafika

Wykład otwarty „Dysfagia i odżywianie - doświadczenia krajów niemieckojęzycznych”

Szanowni Państwo,

w dniu 2 czerwca (piątek) 2017 r. w godz. 18:00 - 19:15 w Czytelni Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych (Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, pok. 1:37) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach seminarium „Pogranicza Historii Medycyny”.

W jego trakcie wykład otwarty „Dysfagia i odżywianie - doświadczenia krajów niemieckojęzycznych” wygłosi Pani Anna Maria Pękacka, kierownik działu logopedii
Oddziału neurorehabilitacji i rehabilitacji mięśniowo-szkieletowej w Zürcher RehaZentrum Wald (Szwajcaria).

Po wykładzie odbędzie się dyskusja i spotkanie networkingowe.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich miłośników historii medycyny i farmacji oraz osoby
zainteresowanie problematyką prezentowaną w trakcie wykładu.

Abstrakt wykładu oraz informacje o referentce znajdą Państwo w załączniku.

Ciesząc się na nasze kolejne spotkanie,
łączę wyrazy szacunku,

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska

Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa z Warsztatami "Zioła dla Zdrowia i Urody"

Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naturalnymi środkami leczniczymi i kosmetycznymi do udziału w II edycji Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej z Warsztatami "Zioła dla Zdrowia i Urody".

Termin konferencji: wrzesień 2017 r.

Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowej składa się z cyklu wykładów pt.„Kilka prawd o modnych ziołach” oraz zajęć praktycznych obejmujących przyrządzanie w warunkach domowych leczniczych i przyprawowych mieszanek ziołowych, syropów leczniczych czy prostych form kosmetycznych do pielęgnacji ciała i włosów.

Rekrutacja na konferencje odbywać się będzie od 1 czerwca 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r. W ramach dwudniowej Konferencji będą prowadzone wykłady (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (12 godzin), rozpoczęcie zajęć planowane jest na połowę września 2017.

Plakat

XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego jak i swoim własnym mam zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Białymstoku.

Kongresy Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego są doskonałą możliwością upowszechniania, promowania i popularyzowania najnowszych osiągnięć naukowych, nie tylko z dziedziny tzw. nauk podstawowych. Zaplanowane wykłady prowadzone będą przez wybitnych naukowców reprezentujących bardzo szeroki wachlarz nauk, w tym także klinicznych, o uznanej międzynarodowej renomie. Niewątpliwie, Kongresy PTF mają długą historię prezentowania wyjątkowej jakości badań naukowych i są idealnym polem wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami różnych specjalności. Jestem głęboko przekonany, że tegoroczne spotkanie również wpisze się w tą tradycję stając się platformą do wymiany myśli naukowej i doskonałą okazją do nawiązania współpracy badawczej pomiędzy uczestnikami.

Korzystając z okazji, serdecznie zapraszam Państwa na XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, który odbędzie się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zapraszam także do zapoznania się z bogactwem dziedzictwa kulturalnego naszego regionu. Na Państwa mapie odwiedzin, nie powinno zabraknąć tak znanych miejsc jak Pałac Branickich czy Opera i Filharmonia Podlaska, a warto również skorzystać z oferty licznych muzeów ziemi podlaskiej.
 
Adrian Chabowski,
Przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego

» Zaproszenie
» Program

Kurs „Kapilaroskopia dla lekarzy praktyków”

logo
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu z kapilaroskopii. Kurs odbędzie się w ramach programu konferencji: Interdyscyplinarne Spotkania pod Poznańskimi Koziołkami (Poznań 8-9 wrzesień 2017)

Kurs dedykowany jest dla lekarzy rożnych specjalności.

Uczestnicy kursu uzyskają podstawową wiedzę z zakresu kapilaroskopii w tym wskazania do wykonywania badań i zasady interpretacji obrazu kapilaroskopowego.

Więcej informacji: proyou.pl

Konferencja i Warsztaty ECMO WYZWANIA 2017

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszamy na konferencję ECMO WYZWANIA 2017. Spotkanie odbędzie się w dniach 13-14 października 2017 w Poznaniu.

Mając w pamięci ogromne zainteresowanie wydarzeniem jakim była prezentacja programu ECMO dla Wielkopolski w 2016 roku, Komitet Organizacyjny wychodzi naprzeciw potrzebie zorganizowania ogólnopolskiego spotkania pozwalającego na konsolidację środowiska medycznego zajmującego się terapiami stosowanymi w stanach skrajnej niewydolności krążeniowej i oddechowej.

Mamy nadzieję, że spotkanie stanie się istotnym forum wymiany doświadczeń. Mają nam w tym pomóc zaproszeni goście, praktycy z kraju i z zagranicy. Ponadto serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w Sesji Otwartej.

Serdecznie zapraszamy na stronę www.ecmo2017.bok-ump.pl

Do zobaczenia!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity

X Jubileuszowa Konferencja
"Postępy Neuroimmunologii Klinicznej.
Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne układu nerwowego"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na X Jubileuszową Konferencję z cyklu "Postępy Neuroimmunologii Klinicznej", która odbędzie się 2 czerwca 2017r. w Poznaniu.

Konferencja stała się już tradycją, będąc istotnym forum wymiany doświadczeń w zakresie neuroimmunologii klinicznej. Wśród wykładowców zaproszeni są wybitni przedstawiciele polskiej nauki.

Tegoroczna Konferencja z uwagi na jubileuszowy wymiar ma charakter szczególny. Odbędzie się w pięknej sali hotelu Bazar w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy na stronę: www.neuroim2017.pl

Do zobaczenia!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Jacek Losy

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców
"Wychowanie fizyczne, sport, turystyka oraz zdrowie w badaniach naukowych"

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2017 roku w Szczecinie.

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych oraz zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez młodych pracowników nauki (asystentów, doktorantów, młodych doktorów – do 35 roku życia oraz wyróżniających się studentów).

Tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
1. Uwarunkowania rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
2. Współczesne kierunki w badaniach naukowych w sporcie
3. Promowanie zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku
4. Turystyka i rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej
5. Historyczno-społeczne aspekty sportu i ruchu olimpijskiego

» Komunikat nr I
» Formularz zgłoszeniowy

Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa
"System ochrony zdrowia w Polsce w aktualnej fazie jego przemian"

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej  "System ochrony zdrowia w Polsce w aktualnej fazie jego przemian", która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Poznaniu.

Katedra Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Zakład Prawa Medycznego i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową. Celem wydarzenia jest integracja środowisk naukowych, zajmujących się zagadnieniami prawa medycznego oraz problemami zarządzania w opiece zdrowotnej.   

Plakat

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Kontrola ciała w interdyscyplinarnej perspektywie"

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kontrola ciała w interdyscyplinarnej perspektywie", która odbędzie się 23 listopada 2017 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Planowane zagadnienia tematyczne:
1. Ciało człowieka w ujęciu antropometrycznym i motorycznym
2. Ciało w XXI wieku - promocja zdrowia i styl życia
3. Ciało sprawne i niepełnosprawne
4. Zewnętrzna i wewnętrzna kontrola ciała
5. Nowoczesne mechanizmy dyscyplinowania ciała
6. Ciało prywatne/ciało publiczne
7. Rekapitulacja, rewitalizacja i rekontekstualizacje pojęcia kontroli ciała
8. Varia

» Więcej informacji

Konferencja "Problematyka schorzeń narządu ruchu u osób 65+"

Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zaprasza na VI Międzynarodową Konferencję Naukową „Myśl rehabilitacyjna profesora Andrzeja Seyfrieda”

pt. STAW KOLANOWY - KOSZMAR EWOLUCJI
Warszawa, 26-27 maja 2017 r.

Do udziału w Konferencji rozwijającej myśl rehabilitacyjną profesora Andrzeja Seyfrieda zapraszamy pracowników naukowych i praktyków, studentów, fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów zajęciowych, specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej i sportu niepełnosprawnych, psychoterapeutów oraz innych specjalistów ochrony zdrowia.

W trakcie dwudniowej konferencji odbędzie się pięć sesji naukowych prezentacyjnych oraz cztery sesje referatowe, sesja plakatowa, cztery warsztaty oraz forum dyskusyjne. Sesje tematyczne dotyczące problemów ze stawem kolanowym, poświęcone będą: podstawom naukowym, badaniu i diagnostyce, patologii i urazom stawu kolanowego, leczeniu i fizjoterapii.

Uczestnikom konferencji oferujemy udział w 3 bezpłatnych sesjach warsztatowych.

» Program konferencji
» Komunikat I
» Plakat

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie: www.awf.edu.pl/wr

Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji - razem w jednym kierunku”

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 25 listopada 2017 roku (sobota),  pod patronatem JM Rektora UMP prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego, w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 37a, odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji - razem w jednym kierunku”.

Organizatorami wydarzenia są Katedra i Klinika Stomatologii  Zachowawczej i Periodontologii oraz Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji; prezentowania badań w formie ustnej lub plakatowej. Z zaprezentowanych prac Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze, które zostaną nagrodzone. Równocześnie zachęcamy do nadsyłania prac badawczo-naukowych, z możliwością publikacji w monografii - ”Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii - nowe trendy”.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

» Informacje ogólne
» Program ramowy
» Formatka monografii

Będzie nam miło spotkać się z Państwem.

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska
Dr n. med. Przemysław Kopczyński

Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa z Warsztatami "Zioła dla Zdrowia i Urody"

Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naturalnymi środkami leczniczymi i kosmetycznymi na Konferencję Edukacyjno-Szkoleniową z Warsztatami "Zioła dla Zdrowia i Urody".

Termin konferencji: 3-4 czerwca 2017 r.

» Formularz zgłoszeniowy i regulamin uczestnictwa

III Ogólnopolska Studencka Konferencja Seksuologiczna

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Seksuologicznej organizowanej przez SKN Seksuologii i Psychologii Klinicznej oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że trzecia edycja konferencji ponownie stanie się okazją do przedstawienia własnych wyników badań empirycznych oraz prac przeglądowych w dziedzinie seksuologii. Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie studentów i doktorantów.

Konferencja odbędzie się 26-27 maja 2017 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji:
- www.konferencjaseksuologiczna.pl
- www.facebook.com/events/1385896748149389/

logo

I Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi

W dniach 28-29 kwietnia br. w Poznaniu odbędzie się  I Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi organizowane przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu.

Przez dwa dni najwybitniejsi specjaliści w zakresie genetyki, neurologii, anestezjologii, elektrofizjologii, ortopedii, fizjoterapii i dietetyki postarają się odpowiedzieć na pytanie „jak zmienić dotychczasowe podejście do leczenia pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi i uczynić je bardziej holistycznym i interdyscyplinarnym?” Komitet naukowy Forum pod przewodnictwem prof. dra hab. med. Wojciecha Służewskiego przygotował rozbudowany program naukowy, który pozwoli prześledzić uczestnikom aktualny stan wiedzy w wielu aspektach dotyczących chorób nerwowo-mięśniowych.

Forum zostało podzielone na dwie części - warsztatową, która odbędzie się pierwszego dnia w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji, oraz konferencyjną drugiego dnia w Centrum Kongresowym World Trade Center.

Gościem honorowym Forum będzie prof. dr hab. med. Maria Siemionow, światowej sławy chirurg i transplantolog, doktor „honoris causa” Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Patronat honorowy nad Forum objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski.

Program

Wielkopolski Dzień Fizjoterapii

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, jako wiodąca uczelnia w Polsce kształci studentów fizjoterapii na najwyższym poziomie. Naszym celem jest stałe pogłębianie wiedzy, czemu dowodzi uczestnictwo naszych specjalistów na konferencjach fizjoterapeutycznych w różnych częściach świata, prowadzenie szerokiego zakresu różnych form doskonalenia podyplomowego, wprowadzanie innowacji i nowych rozwiązań w zakresie rehabilitacji medycznej. Fizjoterapia jest naszą prawdziwa pasją!

Wychodząc na przeciw współczesnym wymaganiom rozwoju naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wielkopolski Dzień Fizjoterapii, która odbędzie się dnia 2 czerwca 2017 r.

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie współczesnym trendom fizjoterapii w ortopedii, neurologii i pediatrii, a wybitni specjaliści z Polski oraz z zagranicy w dziedzinie medycyny, fizjoterapii, osteopatii i psychologii podzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem w pracy z pacjentami.

Gorąco zachęcam do udziału w Wielkopolskim Dniu Fizjoterapii.

Więcej informacji:
» Komunikat I
» www.dzienfizjoterapii.pl


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Kierownik Katedry Reumatologii i Rehabilitacji

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Geriatria i Medycyna Paliatywna"

Szanowni Państwo,

w imieniu komitetu organizacyjnego zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej GERIATRIA i MEDYCYNA PALIATYWNA.

Termin: 3 czerwca 2017 r.
Miejsce: Collegium Medicum w Bydgoszczy, ul. M. Curie Skłodowskiej 9 (Budynek audytoryjny)

Współorganizatorami konferencji są Katera i Klinika Medycyny Paliatywnej Pracownia Geriatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

» Szczegółowe informacje

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. "Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-5 grudnia 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego".

Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, farmaceutów, dietetyków, logopedów, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, osób pracujących w opiece społecznej, instytucjach państwowych, prawników, pedagogów, bioetyków, psychologów, psychoterapeutów, socjologów i wszystkich osób, które związane są zawodowo z tematyką naszego wydarzenia.

» Komunikat III
» Komunikat II
» Komunikat I
» Komunikat I (english version)

logo

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie:
Senior w zdrowiu i chorobie"

Termin: 2 czerwca 2017 r.
Miejsce: Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, Poznań

Organizatorzy:
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej
we współpracy z Pracownią Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Konferencja obejmować będzie następujące zagadnienia:
- Poczucie sensu życia osób starszych.
- Walidacja gerontologiczna.
- Opieka nad osobami starszymi w domu i instytucji.
- Postrzeganie starości w różnych kulturach.
- Aktywizacja seniorów.
- Sprzęt i metody ułatwiające pracę z seniorem i jego rodziną.
- Edukacja zdrowotna.
- Jakość opieki.
- Varia

Planowana jest sesja studencka i plakatowa.

» Komunikat II

Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Medycyna podróży - zagadnienia wielodyscyplinarne.
Choroby tropikalne i pasożytnicze a zdrowie międzynarodowe"

Banner

Mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa, w imieniu własnym oraz Komitetu Organizacyjnego, do udziału w Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z okazji 55-lecia Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnychi Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37a.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.tropiki2017.pl/


Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak

Postępy Neuroimmunologii Klinicznej -
Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjneukładu nerwowego

X Jubileuszowa Konferencja

POSTĘPY NEUROIMMUNOLOGII KLINICZNEJ
Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne układu nerwowego

Termin:
2 czerwca 2017 r.

Miejsce obrad:
Hotel Bazar Aleje Marcinkowskiego, Paderewskiego 7, Poznań

» Więcej informacji

 

Kontakt

Biuro Organizacji Konferencji CKD
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl
www.konferencje.ump.edu.pl

Zobacz także