Konferencje i szkolenia

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lekarz jako autor i bohater literacki"

Szanowni Państwo!

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Dolnośląska Izba Lekarska zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Lekarz jako autor i bohater literacki

Jednym z jej celów jest zaprezentowanie dorobku pisarzy polskich i zagranicznych, dawnych i współczesnych, którzy wzbogacając dokonania piśmiennictwa artystycznego i będąc aktywnymi uczestnikami ruchu literackiego reprezentują zarazem stan lekarski; wielu z nich nie porzuciło medycyny nawet po osiągnięciu sukcesu literackiego.

Inny cel to analiza wybranych tekstów literackich różnych epok przedstawiających postaci lekarzy. Przedmiotem badań może być zarówno twórczość autorów, których dzieła należą do kanonu danej literatury narodowej, jak i dorobek pisarzy mniej znanych bądź zapomnianych; mile widziane będą też analizy tekstów biograficznych i autobiograficznych przybliżających sylwetki piszących medyków.

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy, historyków medycyny, literaturoznawców, a także przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2018 r. w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 300 PLN.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: dariusz.lewera@egora.pl, bądź jego oryginału na adres: Edward Białek, Uniwersytet Wrocławski, plac Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.

» Formularz zgłoszeniowy


Z wyrazami szacunku

dr Dariusz Lewera
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji

prof. dr hab. Edward Białek
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Baner

W dniach 10-12 maja br. w Poznaniu obradować będzie IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którego organizatorem jest Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej. Zjazd został objęty Patronatem Honorowym przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr. hab. med. Andrzeja Tykarskiego, a także przez Wojewodę Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka oraz przez Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej organizowany jest co dwa lata i stanowi najważniejsze krajowe forum w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, w którym uczestniczy ok. 300 specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworowych guzów litych oraz nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży.

Tematem wiodącym Zjazdu będzie wznowa choroby nowotworowej i choroba nowotworowa pierwotnie oporna u dzieci. Na program naukowy Zjazdu złożą się wykłady typu „state-of-the-art” prezentowane przez 61 najwybitniejszych ekspertów z Polski i 11 z zagranicy oraz rekordowa liczba ponad 150 doniesień oryginalnych.

Miejscem obrad będzie Centrum Kongresowego MTP. Szczegółowe informacje na temat Zjazdu są dostępne na stronie internetowej www.zjazdptoihd.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w Zjeździe.

Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak
Przewodniczący
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Konferencja "Wielkopolskie Dni Badań Klinicznych i Naukowych - w kierunku innowacji"

baner

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Wielkopolskie Dni Badań Klinicznych i Naukowych - w kierunku innowacji", która odbędzie się 8.05.2018 r. w godz 9:00-16:00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP przy ul. Przybyszewskiego 37a w Poznaniu.

Konferencja poruszać będzie tematykę nowoczesnych technologii medycznych, które stanowią jeden z obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. Przewodnim motywem spotkania będzie efektywna współpraca nauki z przemysłem, która jest dźwignią podnoszącą konkurencyjność naszego regionu.

Konferencja podzielona została na trzy atrakcyjne sesje tematyczne, w trakcie których topowi wykładowcy omówią gorące tematy i trendy w badaniach klinicznych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji, lekarzowi przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja elektroniczna za pośrednictwem strony: https://badaniakliniczne2018.konfeo.com/pl/groups

» Szczegółowy program konferencji


PATRONATY:

Logotypy

CERTYFIKAT INFARMA NR 483:

Logo

Seminarium "Badania niekomercyjne"

 

Program
Konferencja "Kontrowersje w otolaryngologii 2018"

baner

"Kontrowersje w otolaryngologii 2018" to cykliczna konferencja od lat ciesząca się niesłabnącym powodzeniem uczestników. Podstawą programu są cztery interdyscyplinarne panele. Do każdego panelu zaproszono wykładowców wybranych dziedzin medycznych, aby problem został zaprezentowany z punktu widzenia różnych specjalności. Nie zabraknie trudnych przypadków i gorących dyskusji. Konferencja odbędzie się 10-11 maja w Poznaniu.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. dr hab. med. Witold Szyfter przewodniczącą Komitetu Naukowego prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka.

Program szczegółowy i rejestracja na stronie wydarzenia: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=685&p=4467

IV edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wielkopolski Dzień Fizjoterapii

Szanowni Państwo,

od lat kształcimy fizjoterapeutów, ale to nie tylko tradycyjny proces dydaktyczny. Tworzymy wspólny dialog i wymianę doświadczeń. Jeździmy po całym świecie szukając nowych inspiracji fizjoterapeutycznych. Współpracujemy z ekspertami w tej dziedzinie w Polsce, jak i poza nią. Proces usprawniania leczniczego traktujemy jako wyzwanie kliniczne, naukowe, społeczne.

Wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom rozwoju naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wielkopolski Dzień Fizjoterapii, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. pod hasłem

„PROCES STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA JAKO WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNEJ FIZJOTERAPII”

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie współczesnym trendom fizjoterapii w geriatrii, a wybitni specjaliści z Polski w dziedzinie fizjoterapii, osteopatii, medycyny i psychologii podzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem w pracy z pacjentami.

Gorąco zachęcamy do udziału w Wielkopolskim Dniu Fizjoterapii .

» Szczegółowe informacje


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr n. o zdr. Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

III Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii - Konferencja Naukowo-Badawcza

grafika

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w III Poznańskich Dniach Cytometrii i Immunopatologii. Organizatorami konferencji są Katedra i Zakład Biologii Komórki oraz Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że podobnie jak podczas dotychczasowych spotkań w ramach Poznańskich Dni Cytometrii i Immunopatologii, które są kontynuacją konferencji Cytometria w diagnostyce lekarskiej i Postępy Immunopatologii w diagnostyce klinicznej, zapewnimy program interesujący wszystkich wykorzystujących w badaniach naukowych i diagnostycznych techniki cytometryczne.

Tegoroczne obrady odbywać się będą w dniach 24 i 25 maja 2018 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w konferencji młodych pracowników nauki - pragniemy, aby poznańskie spotkanie umożliwiło Państwu przedstawienie wyników swoich badań, a kontakt z wykładowcami o międzynarodowym autorytecie stał się okazją dla wymiany wiedzy i doświadczeń. Przewidujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne, sesje plakatowe oraz warsztaty cytometryczne. Mamy nadzieję, że dwa dni konferencji spędzimy w miłej atmosferze na dyskusjach naukowych i spotkaniach towarzyskich.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia: http://www.cytometria2018.bok-ump.pl/

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka
prof. dr hab. n. med. Jan Sikora

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna"

Zapraszamy do udziału w VII edycji konferencji naukowo-szkoleniowej Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna, która odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP przy ul. Przybyszewskiego 37a w Poznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej konferencji oraz w załączonym pliku PDF.

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych "Współczesna Położna w Nauce i Praktyce"

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych pod patronatem JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcina Gruchały

Współczesna Położna w Nauce i Praktyce

Termin:
19-20 października 2018 r.

Miejsce:
Hotel Dal
ul. Czarny Dwór 4, Gdańsk

Konferencja dedykowana jest dla wszystkich środowisk, które w swojej pracy mają lub będą miały kontakt z noworodkiem, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą oraz kobietą z problemami ginekologicznymi na każdym etapie życia.

Jest to wydarzenie międzynarodowe, na które pragniemy zaprosić wybitnych wykładowców, którzy pomogą Państwu rozbudować, utrwalić i uaktualnić wiedzę w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii. Przekonani jesteśmy, że jak przy każdej edycji, tak i tym razem, zagwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny spotkań przy jak najlepszej atmosferze.

Organizatorzy:
- Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
- Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

» Komunikat I

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pacjent w obliczu reform systemu ochrony zdrowia"

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu "Pacjent w obliczu reform systemu ochrony zdrowia", która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018  r. w Poznaniu.

Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Zakład Prawa Medycznego i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową. Celem wydarzenia jest integracja środowisk naukowych, zajmujących się zagadnieniami prawa medycznego oraz problemami zarządzania w opiece zdrowotnej.   

Uczestników prosimy o zarejestrowanie się do 15 kwietnia 2018 r. na stronie: 

https://konferencjapacjent2018.konfeo.com

Serdecznie zapraszamy!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Seminarium „ESTROwskie paranoble - reminiscencje z Barcelony”

zdjęcie

Szanowni Państwo,

zapraszamy na Seminarium „ESTROwskie paranoble - reminiscencje z Barcelony”, które odbędzie się 24.05.2018r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Seminarium jest skierowane do onkologów radioterapeutów, onkologów klinicznych, fizyków medycznych, elektroradiologów, chirurgów, lekarzy medycyny paliatywnej oraz innych specjalności zaangażowanych w opiekę nad pacjentem onkologicznym. Ma na celu wymianę poglądów na tematy związane z radioterapią nowotworów, leczeniem wielodyscyplinarnym, fizyką medyczną, techniką medyczną oraz radiobiologią w oparciu o doniesienia zaprezentowane podczas ESTRO 37, które odbędzie się w Barcelonie w dniach 20-24.04.2018r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.estropoznan.pl.

Third Poznan Students International Conference „Frontiers in Neurology, Neurophysiology and Neuropharmacology"

Zdjęcie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Third Poznan Students International Conference „Frontiers in Neurology, Neurophysiology and Neuropharmacology", która będzie gościć  “30th Congress Of European Federation Of The International College Of Surgeons” z udziałem “The 3rd Conference Of International College Of Surgeons, Polish Section”.

Wykłady dotyczące wyzwań w medycznej pomocy humanitarnej, neurologii, chirurgii i ginekologii wygłaszą znakomici prelegenci z całego świata m.in. z Australii, USA, Japonii, Chin, Tajwanu oraz wielu krajów Europy. Konferencja odbędzie się 19-20.04.2018 roku w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zapraszamy studentów do prezentacji swoich prac w Sesji studenckiej.

Szczegółowy plan Konferencji oraz rejestracja i formularz do załączenia abstraktu dostępne są pod adresem: https://sknneurofizjologow.wixsite.com/2018

Udział w Konferencji jest bezpłatny!

18th International Congress of Young Medical Scientists (ICYMS)


Dear Students and Young Scientists!

This is the 18th time we do our best to offer participants a unique opportunity for an international scientific exchange!

We aim to give young and talented researchers from all over the world not only possibilities to present their achievements, share their ideas and views, but also to take part in professionally organised workshops and courses where they can meet other gifted and enthusiastic young researchers who share their fascination for medical knowledge.

The setting for the Congress is Poznan, a city teeming with life, placed in the heart of Wielkopolska Region, famous for its trade, industry, business, and most of all its academic traditions.

Poznan University of Medical Sciences is considered the best medical university in Poland and has always been a forum for a well-developed scientific activity of the highest European level in the field of medical research.

Furthermore, Poznan is a beautiful place to visit- it joins monuments and old traditions with modern values.

Additionally, our amazing social programme will give you an opportunity to sense this unique atmosphere of Poznan, and to explore its breathtaking nightlife!

» www.icyms.com

We hope to see you soon in Poznań!

Młodzież w Świecie Nauki - IV Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

Młodzież w Świecie Nauki
IV Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów
International Conference

Patronat honorowy:
» Prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor UMP
» Jacek Jaśkowiak - Prezydent Mista Poznania

Termin:
26 kwietnia 2018, godz. 9:00-15:30

Miejsce:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań

» Więcej informacji
» Plan konferencji
» More information
» Conference plan
» Komunikat

 

Kontakt

Biuro Organizacji Konferencji CKD
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl
www.konferencje.ump.edu.pl

Zobacz także