Innomed

"0PRO HEAD AND NECK"
Tytuł projektu:
Opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV-zależnych guzów litych

Lider:
Centrum Badań DNA

Kierownik projektu:
Jacek Wojciechowicz

Partner:
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka

Ramy czasowe:
Okres realizacji projektu: 09.07.2013 - 08.07.2018.

Opis projektu: 
Ludzki wirus brodawczaka (ang. human papillomavirus - HPV) długo uznawano za przyczynę nowotworów uroanogenitalnych. Badania z ostatnich lat dowodzą, że odgrywa on analogiczną rolę w zachorowaniach na nowotwory głowy i szyi (HNSCC - Head and Neck Squamous Cell Carcinoma), co do których dynamiczny wzrost zachorowań odnotowuje się na całym świecie. 
Celem realizacji projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce nowotworów głowy i szyi, diagnostyce i prognozowaniu ich progresji, ze szczególnym uwzględnieniem guzów powiązanych etiopatogenetycznie z wirusem brodawczaka ludzkiego oraz udokumentowanie współczynnika koszt/efektywności badań. 
W wyniki realizacji projektu powstają: 
• Test przesiewowy identyfikujący zakażenia HPV w jamie ustnej (RT PCR), 
• Test diagnostyczny i leczniczo-prognostyczny w odniesieniu do heterogenności HNSCC, oparty o technologię NGS, 
• Test diagnostyczny i leczniczo-prognostyczny w odniesieniu do patogenów podnoszących ryzyko zachorowań na HNSCC oparty o technologię NGS. 
Obecnie prowadzona jest szczegółowa ocena czynników ryzyka zachorowania i progresji HNSCC tj. oceną heterogenności HNSCC, wpływu genomu HPV i typów genomu HPV, powiązanie z HPV typem urogenitalnym oraz zbadanie potencjalnego oddziaływania genomów bakteryjnych na inicjację i progresję raków płaskonabłonkowych. 
Badania dotyczą szerokiej populacji seksualnie czynnych dorosłych pomiędzy III a V dekadą życia

Partnerzy: 
Członkami Konsorcjum są: Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marie Skłodowskiej-Curie w Poznaniu oraz Medgenetix Sp. z o.o. 

Budżet: 
Całkowita wartość projektu: 9.933.113,20 PLN 
Kwota kwalifikowana: 9.933.113,20 PLN 
Kwota dofinansowania: 7.379.407,84 PLN 
INNOMED "MEDPIG"
Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych

Lider:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierownik projektu: 
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski

Partner: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu: 
Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis

Ramy czasowe: 
2014.12.01-2017.11.30

Opis projektu: 
Celem projektu jest uzyskanie transgenicznych świń, których tkanki i narządy będą mogły być wykorzystane do transplantacji u człowieka. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu realizować będzie zadania projektu, dotyczące opracowania możliwości leczenia chorób naczyń człowieka w oparciu o naczynia transgenicznych świń. W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone badania „ex vivo” materiału biologicznego pozyskiwanego od świni transgenicznej. Następnie zostaną przeprowadzone badania przydatności ksenograftów skórnych pozyskanych od świni transgenicznej w rekonstrukcjach ubytków tkanek miękkich kończyn dolnych po rewaskularyzacjach oraz ksenograftów tętniczych pozyskanych od transgenicznej świni w rekonstrukcji naczyń w odcinku udowo-podkolanowym w leczeniu zakażeń protez naczyniowych. Rezultatem wykonywanych zadań badawczych ma być wieloparametryczna charakterystyka tkanek zwierząt transgenicznych w zakresie ich przydatności do wykonania protez naczyniowych oraz leczenia ran przewlekłych u ludzi.

Partnerzy: 
Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Lider Konsorcjum), Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Członek Konsorcjum), Instytut Genetyki PAN w Poznaniu (Członek Konsorcjum), Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie (Członek Konsorcjum), Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu (Członek Konsorcjum), Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (Członek Konsorcjum) oraz Laboratorium Genetyki Molekularnej w Poznaniu (Członek Konsorcjum).

Budżet: 
Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr INNOMED/I/17/NCBR/2014) ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt ogółem: 8 438 700,00 PLN
Dofinansowanie NCBiR: 6 536 386 PLN
"ONKOKAN"
Tytuł projektu:
Opracowanie technologii pozyskiwania kanabinoidów z konopii o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych

Lider: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierownik projektu
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski

Partner: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu:
Dr hab. n. farm. Agnieszka Bienert

Ramy czasowe:
2014.09.01-2017.08.31

Opis projektu:
Celem projektu jest przygotowanie preparatu kannabinoidowego przeznaczonego do leczenia bólu pacjentów onkologicznych z niskonarkotycznych (o niskiej zawartości tetrahydrokannabinolu - THC i wysokiej kannabidiolu - CBD) odmian konopi, gdyż to właśnie CBD przypisuje się działanie przeciwbólowe. W dalszym etapie podjęta zostanie próba stworzenia preparatu z ekstraktu z Cannabis sativa o potencjale przeciwbólowym ukierunkowanym zwłaszcza na zwalczanie bólu neuropatycznego. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu realizować będzie jeden z etapów projektu, dotyczący oceny działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego wyciągu z Cannabis sativa wykazującego niską zawartość THC w zwierzęcym modelu bólu neuropatycznego. Działanie farmakodynamiczne ekstraktów roślinnych będzie porównywane z poziomem ekspresji wybranych genów i białek.

Partnerzy:
Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Lider Konsorcjum), Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Członek Konsorcjum), Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (Członek Konsorcjum), Instytut Genetyki PAN w Poznaniu (Członek Konsorcjum), Laboratorium Genetyki Molekularnej w Poznaniu (Członek Konsorcjum) oraz PozLAB Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum).

Budżet:
Całkowity koszt ogółem: 880 000,00 zł
"PERMEL"
Tytuł projektu:
Personalizacja leczenia czerniaka przy użyciu szczepionek terapeutycznych

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz

Ramy czasowe:
2013.07.09-2018.07.08

Opis projektu:
Planowane badania przemysłowe oraz zaawansowane prace rozwojowe (faza A), mają na celu personalizację leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka przy użyciu terapeutycznej genetycznie modyfikowanej allogenicznej szczepionki czerniakowej - AGI-101H. 

Personalizacja opiera się na biomarkerach predykcyjnych (wskazujących przed leczeniem czy będzie ono skuteczne u danego chorego), prognostycznych (wskazujących na reakcję na lek w trakcie terapii) i farmakodynamicznych (wskazujących na mechanizm reakcji organizmu na lek), które mogą mieć też wartość prognostyczną. Personalizacja w efekcie ma prowadzić do doboru chorych, którzy odniosą korzyść terapeutyczną. 

Celem prac B+R jest więc opracowanie innowacyjnej metody personalizacji terapii (innowacyjna w skali świata).

Partnerzy:
Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Lider Konsorcjum) oraz BioContract Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum – Członek PPIM).

Budżet:
Całkowity koszt ogółem: 12 598 419,12 zł
Dofinansowanie NCBiR: 9 653 680,43 zł
Logotypy

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innomed