INNOWACJE SPOŁECZNE

SZANS

Tytuł projektu:
Wyrównanie szans- podnoszenie kompetencji dzieci z deficytami

Lider:
Fundacja Aktywności Lokalnej

Koordynator projektu:
Joanna Kaniewska

Partner:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Ewa Mojs

Ramy czasowe:
Okres realizacji projektu: 10.07.2015-31.07.2017

Opis projektu:
Realizacja projektu umożliwi zastosowanie terapii Tomatisa u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego i wprowadzenie autorskiego programu przygotowującego dzieci do nauczania języka angielskiego w klasach I do III szkoły podstawowej - w oparciu o metodę usprawniającą analizę słuchową oraz autorskie płyty językowe zastosowane w metodzie Tomatisa i indywidualne lekcje edukacyjnoterapeutyczne z nauczycielem. Program zostanie wypracowany w toku badań pod przewodnictwem Prof. Ewy Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest Fundacja Aktywności Lokalnej, specjalizująca się w promowaniu rozwiązań naukowych, która posiada szerokie kontakty w środowisku oświatowym. W ramach fundacji działa podgrupa Terapia Tomatisa, opiekująca się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mogą skorzystać na wdrożeniu programu. Innowacja posiada duży potencjał wdrożeniowy, ponieważ niektóre szkoły w Polsce są już wyposażone w sprzęt do realizacji terapii metodą Tomatisa.

Wnioskodawcy docelowo szacują, że na początek istnieje możliwość wdrożenia programu w pierwszym roku w 350 szkołach posiadających odpowiedni sprzęt. Efektywność innowacyjnego programu przedstawia w świecie naukowym UMP, a w środowisku oświatowym FAL.

Partnerzy:
Członkami Konsorcjum są:

Budżet:

Całkowita wartość projektu: 653 925,00 PLN
Kwota kwalifikowana: 653 925,00 PLN
Kwota dofinansowania: 583 035,00 PLN

 

logotypy