POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH

KOPALNIA

Tytuł projektu:
Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny

Lider:
Politechnika Wrocławska

Kierownik projektu:
dr hab. Kamil Staniec

Partner:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Michał Nowicki

Ramy czasowe:
Okres realizacji projektu: 1.09.2014 -31.08.2017

Opis projektu:
Podstawowym celem realizacji projektu jest stworzenie kompleksowego systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach dołowych podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny ze szczególnym uwzględnieniem opracowania prototypu systemu informatycznego wspomagającego decyzyjność kontrolerów w nadzorowaniu bezpieczeństwa pracy i poziomu zmęczenia wśród pracowników ww. zakładów.

Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji projektu mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa w kopalniach poprzez implementację dwóch rozwiązań:

  1. pasywnych - związanych z modyfikacją procesu doboru, zatrudniania i kontrolowania stanu psycho-fizycznego pracowników kopalni węgla kamiennego oraz prowadzenia szkoleń z zakresu czynników psycho-fizycznych wpływających na zmianę poziomu oraz sposobu odczuwania zmęczenia,
  2. aktywnych - opartych o monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów życiowych górnika odpowiedzialnych za pojawianie się pierwszych wykładników zmęczenia (często nie rejestrowanych jeszcze przez osobę pracującą)

Znane słowa Konfucjusza brzmią: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić , a zrozumiem". Obserwację tę można trawestować na potrzeby realizowanego projektu. Tak długo, jak osoba pracująca pod ziemią będzie wyłącznie biernym elementem organizacji pracy, nie osiągnie się znaczącej poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Słowa przekazywane na szkoleniach zostaną zapomniane, a obrazy rejestrowane w czasie ćwiczeń nie będą zrozumiane. Dopiero, gdy osobę górnika potraktuje się w sposób podmiotowy, a jego parametry życiowe będą mogły decydować o życiu lub śmierci, zrozumienie takiego stanu rzeczy przez osoby pracujące na dole sprawi, że sama świadomość obecności osoby kontrolującej nad ziemią wpłynie na zmniejszenie poczucia odosobnienia oraz zagrożeń płynących z pracy pod ziemią.

Partnerzy:
Członkami Konsorcjum są:

Budżet:
Całkowita wartość projektu: 1 398 840,00 PLN
Kwota kwalifikowana: 1 398 840,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 398 840,00 PLN