Program Badań Stosowanych

VIRDIAMED

Tytuł projektu:
Wirtualne środowisko przestrzennego obrazowania diagnostycznego zwiększającego dostępność do wysoko specjalistycznych procedur medycznych

Lider:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

Ramy czasowe:
Okres realizacji projektu: 1.03.2015-28.02.2018

Opis projektu:
Projekt realizowany w ramach współpracy Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z Katedrą Inżynierii Wirtualnej Politechniki Poznańskiej oraz Rehasport Clinic . Projekt zakłada stworzenie (1) uniwersalnego wirtualnego środowiska służącego do obrazowania medycznego w 3D przestrzeni poprzez zbudowanie innowacyjnego systemu dla pełnego wykorzystania informacji uzyskanej z metod KT i MR oraz (2) usługi ułatwienia wymiany obrazów medycznych między podmiotami systemu ochrony zdrowia. Członkowie zespołu opracowali metodę tworzenia wirtualnego modelu przestrzennego narządów w standardzie PDF. Interaktywne wykorzystanie modeli umożliwi lekarzowi określenie położenia elementów narządów, pomiary liniowe i kątowe niezbędne do operacji oraz nałożenie modeli struktur w różnych chwilach czasowych.
Projekt nie wprowadza nowych technik obrazowania, ale umożliwia pełniejsze wykorzystanie już posiadanych informacji. Ułatwia lekarzom z ośrodków terenowych konsultacje ze specjalistą. Uniezależnia specjalistów od dostępu do pracowni KT. Standard PDF umożliwia dostęp do obrazów z poziomu każdego komputera i ułatwia przesyłanie na odległość – telemedycyna.

Główne obszaru badań:

 • Budowa modeli przestrzennych tkanek na podstawie informacji pozyskanej metodami obrazowania medycznego (CT, MRI, RTG).
 • Opracowywanie nowych protokołów badań.
 • Segmentacja struktur anatomicznych.
 • Opracowywanie procedur diagnostycznych bazujących na wykorzystaniu informacji o kształcie przestrzennym.
 • Wymiana informacji o kształcie przestrzennym tkanek (PDF 3D).
 • Redukcja wymiarowości danych.
 • Druk 3D modeli przestrzennych tkanek oraz implantów.

Partnerzy:
Członkami Konsorcjum są:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu- Lider Projektu,
 • Politechnika Poznańska,
 • Rehasport Clinic Sp. z o.o.

Budżet:
Całkowita wartość projektu: 2 065 512 PLN
Kwota kwalifikowana: 2 065 512 PLN
Kwota dofinansowania: 1 289 987 PLN

  logotypy

COLLRAN

Tytuł projektu:
Ocena skuteczności działania tropokolagenu w oparciu o nowe technologie medyczne u chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni

Lider:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Arkadiusz Jawień

Partner:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Leszek Kubisz

Ramy czasowe:
Okres realizacji projektu: 1.10.2015-30.09.2018

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu planuje się podjęcie następujących działań:

 • Opracowanie testów klinicznych.
 • Określenie parametrów substancji aktywnych do badań klinicznych.
 • Opracowanie nieinwazyjnej metody oceny szybkości regeneracji skóry na podstawie jej parametrów biofizycznych.
 • Ilościowe określenie zmian w skórze tkanki podskórnej za pomocą ilościowych technik obrazowania w tomografii rezonansu magnetycznego.
 • Przeprowadzenie ewaluacji ekonomicznej zastosowania nowej technologii medycznej i tropokolagenu.

Po zakończeniu projektu nowa technologia służąca leczeniu owrzodzeń żylnych goleni będzie upowszechniana przez Collegium Medicum UMK.

Partnerzy:
W skład Konsorcjum Naukowego COLLRAN wchodzą:

 • Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy – Lider Projektu,
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • firma Collagen Active Science Sp. z o.o.
 • firma Rehasport Clinic Sp. z o.o. z Poznania

Budżet:
Całkowita wartość projektu: 3 902 795 PLN
Kwota kwalifikowana: 3 902 795 PLN
Kwota dofinansowania: 2 604 000 PLN

ENDO

Tytuł projektu:
Opracowanie kombinacji składników naturalnych kompleksowo poprawiających funkcjonowanie śródbłonka naczyń krwionośnych

Lider:
Endo Medical sp. z o.o.

Kierownik projektu:
Dr Katarzyna Billing-Marczak

Partner:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
Dr hab. Paweł Bogdański

Ramy czasowe:
Okres realizacji projektu: 1.06.2015-31.05.2018

Opis projektu:
Dysfunkcja śródbłonka powiązana z upośledzeniem syntezy i biodostępności tlenku azotu (NO) leży u podstaw rozwoju schorzeń zaliczanych do zespołu metabolicznego: nadciśnienia, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, zaburzeń w gospodarce lipidów oraz nadwagi i otyłości. Z analizy mechanizmów prowadzących do rozwoju dysfunkcji śródbłonka oraz upośledzenia biodostępności NO wynika, że podawanie kombinacji azotanów lub L-argininy i antyoksydantów eliminuje te zjawiska. Celem projektu jest opracowanie kompozycji powyższych składników o potwierdzonych w badaniach efektach poprawy funkcjonowania śródbłonka naczyń krwionośnych i upośledzenie syntezy tlenku azotu. Powstała kompozycja będzie podstawą późniejszego opracowania produktów z kategorii suplementów diety i / lub żywności specjalnego przeznaczenia medycznego o wskazaniach do stosowania m.in. u osób z nadciśnieniem, stanem przedcukrzycowym lub zagrożonych wystąpieniem zespołu metabolicznego.

Partnerzy:
Członkami Konsorcjum są:

 • Endo Medical sp. z o.o.- Lider Projektu,
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Budżet:
Całkowita wartość projektu: 3 535 499 PLN
Kwota kwalifikowana: 3 535 499 PLN
Kwota dofinansowania: 2 500 000 PLN