Kurs Olimpiady Biologicznej

Drodzy Uczniowie,
Uczestnicy Olimpiady Biologicznej w 2021!

Wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia młodzieży przygotowującej się do szczebla centralnego Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2020/2021, dostrzegając niedogodności związane z wprowadzeniem zaostrzeń w następstwie pandemii koronawirusa, przygotowaliśmy dla Was ofertę dwuetapowego kursu przygotowawczego.

ETAP I - MENTORING

W etapie pierwszym służymy pomocą w zaprojektowaniu, przeprowadzeniu i analizie eksperymentu naukowego, który jako przyszli olimpijczycy powinniście wykonać w okresie do 31 grudnia br.

Oferujemy w ramach kursu profesjonalny mentoring dla uczniów realizujących projekty badawcze. Obejmować on będzie konsultowanie założeń metodologicznych projektu, porady dotyczące prezentacji i opisu wyników, pomoc w dostępie do literatury fachowej oraz korektę ostatecznego opracowania przed jego wysłaniem. Mentorami olimpijczyków będą osoby realizujące na co dzień projekty badawcze i legitymujące się znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie biologii medycznej oraz doświadczeniem w profesjonalnym opisywaniu wyników badań. Planujemy w tej mierze zajęcia z wykorzystaniem aplikacji internetowych lub - o ile pozwolą na to ogólne warunki - konsultacje w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

ETAP II - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

W etapie drugim (zorganizowanym na przełomie marca i kwietnia 2021 r.) zamierzamy przeprowadzić zajęcia praktyczne przygotowujące do szczebla centralnego Olimpiady Biologicznej. Opierając się o nasze 3-letnie doświadczenie w tym obszarze, planujemy zorganizować zajęcia z zakresu zoologii, statystyki i bioinformatyki, biochemii, botaniki i mykologii, metodologii badań naukowych, filogenetyki oraz biologii molekularnej.

OPŁATY

Koszt udziału jednego ucznia w etapie pierwszym wynosi 500 zł, a w etapie drugim 800 zł. Koszty te uwzględniają również dostęp do specjalistycznej literatury i publikacji naukowych z poziomu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dopuszcza się możliwość udziału tylko w jednym z etapów.

REJESTRACJA

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Liczba miejsc jest ograniczona.

Żywimy nadzieję, że udział w kursie pomoże Wam przygotować się jak najlepiej do finału Olimpiady Biologicznej, i że w przyszłości pojawicie się na naszej Uczelni ponownie, już jako studenci.

 

Podpisy

 

RegulaminRegulamin

 

- Lokalizacja miejsc odbywania się warsztatów (etap II) -

Mapa

 

- Opinie uczestników kursu -

Kurs stanowi niezwykłą pomoc w przygotowaniach do Olimpiady Biologicznej. Szczególnie ważne jest skupienie się na praktycznej stronie zajęć, dzięki czemu uczestnicy kursu zdobywają umiejętności, których nie da się wynieść z książek.

Paweł, 2019 r.
W imieniu syna bardzo dziękuję za ciekawy kurs i przesympatycznych prowadzących, prawdziwych pasjonatów i świetnych dydaktyków. Udało się i syn został laureatem Olimpiady, więc osiągnął swój wymarzony cel.

Pani Anna, 2019 r.
Kurs przygotowawczy do etapu centralnego Olimpiady Biologicznej to wspaniała okazja, aby poznać interesujących ludzi i miasto. Pozwala on także utrwalić wiadomości potrzebne w trakcie finału.

Patryk, 2019 r.
Kurs był prawdziwą skarbnicą wiedzy. Panowała miła i przyjazna atmosfera, co sprawiło, że uczestnictwo w nim było dużą przyjemnością.

Dominika, 2019 r.

Kontakt

Dział Promocji i Karier
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-31
e-mail: promocja@ump.edu.pl