Analityka kryminalistyczna i sądowa

Dla osób zainteresowanych udziałem w badaniach materiału dowodowego, środków stosowanych w dopingu, zafałszowań leków i żywności, opracowaniem raportów z wykonanych badań oraz przygotowaniem ekspertyz sądowych, studia na kierunki analityka kryminalistyczna i sądowa są najlepszym wyborem.

    W czasie studiów uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę w zakresie antropologii sądowej, biochemii, genetyki, toksykologii, mikrobiologii, chemii medycznej, farmakologii, medycyny sądowej, podstaw prawodawstwa, uzależnień lekowych oraz zastosowania metod analitycznych i statystycznych. 
    Studia na kierunku analityka kryminalistyczna i sądowa przygotują Cię do pracy w laboratoriach analitycznych i naukowych, zakładach i instytucjach wykonujących badania z zakresu medycyny sądowej, toksykologii zatruć, analizy leków i żywności oraz do prowadzenia działań profilaktycznych związanych z narkomanią, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi. 

Zasady rekrutacji:

Kierunek: analityka kryminalistyczna i sądowa
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

Rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

  1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii.
  2. Kandydaci legitymujący się „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii.
  3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
    Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

Zobacz także