Analityka kryminalistyczna i sądowa

Kierunek: analityka kryminalistyczna i sądowa
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

Rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów jest zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

  1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii.
  2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii. 
  3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską /EB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii.
  4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii.
  5. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

Zobacz także