Neurobiologia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

Kierunek: neurobiologia
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

  1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata.
  2. Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna na temat budowy i funkcjonowania układu nerwowego, za którą można uzyskać 50 punktów. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed komisjami rekrutacyjnymi z UAM, UP, AWF oraz UMP.
  3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku kandydatów, podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, a mianowicie średnia z ocen ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach I stopnia.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań,
pokój E-114 (I piętro)

Tel.: (61) 854-74-26, 854-74-27, 854-74-28, 854-74-70
Fax: (61) 854-74-71
E-mail: rekrutacja@ump.edu.pl

Zobacz także