Neurobiologia

Zasady rekrutacji:

Kierunek: neurobiologia
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

  1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata.
  2. Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna na temat budowy i funkcjonowania układu nerwowego, za którą można uzyskać 50 punktów. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed komisjami rekrutacyjnymi Wydziału Biologii UAM, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP, Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF oraz Wydziału Lekarskiego I UMP.
  3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku kandydatów, podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zastosowane dodatkowe kryterium a mianowicie średnia z ocen ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach I stopnia.

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój E-115

Tel.: 61 854-74-27 / 854-74-28 / 854-74-71
Fax: 61 854-74-26
E-mail: rekr_wlek1@ump.edu.pl

Zobacz także