Komunikaty dla kandydatów

 

STYPENDIA MIASTA POZNANIA DLA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Stypendai dla najlepszych

Miasto Poznań realizuje XIII edycję programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, podejmujących studia w Poznaniu.

Stypendia Miasta Poznania przyznawane są na zasadzie konkursu. Aby wziąć w nim udział wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2020 r. na poznańskiej uczelni.

Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2020 r.

Mimo szczególnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 i nieorganizowaniem w 2020 r. centralnych etapów olimpiad, zasady miejskiego programu pozostają niezmienione
(o stypendium mogą ubiegać się finaliści olimpiad, a także laureaci z lat ubiegłych).

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/2021 mogą składać laureaci i finaliści olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Stypendia Miasta Poznania przyznawane są jeden rok akademicki - od października do czerwca. Kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł "Stypendysty Miasta Poznania". Osoby te, dzięki swoim osiągnięciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale i Miasta Poznania i tym samym staną się ambasadorami marki "Akademicki Poznań".

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie www.poznan.pl/studia

Bezpośredni link do strony programu stypendialnego:
https://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad,p,10646.html

DRZWI NA WPÓŁ OTWARTE

Masz pytanie w związku ze studiowaniem medycyny? Nie wiesz, na jaką Uczelnię się wybrać? Myślisz o studiowaniu za granicą, ale może chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się nieco o Uniwersytetach w Polsce?

Studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland przygotowali coś specjalnego. W związku z tym, że Dni Otwarte na większości Uniwersytetów zostały odwołane, członkowie Stowarzyszenia postanowili wyjść naprzeciw potrzebom tegorocznych maturzystów, tak oto powstał Fanpage Drzwi na wpół Otwarte. Na stronie będą publikowane wszystkie niezbędne informacje na temat studiowania kierunku lekarskiego, rekrutacji, wymaganych przedmiotów oraz cenne wskazówki dotyczące miasta, lokalizacji, a także ciekawych wydarzeń na Wydziale. Dodatkowo będzie możliwość zadania dowolnego pytania do konkretnego Uniwersytetu, a odpowiedzą na nie studenci z wyższych lat.

Pamiętajcie, Wasi starsi koledzy już przeszli ten trudny moment podejmowania decyzji, też mieli pewnie wiele pytań, dlatego ta akcja jest właśnie dla Was, nawet jeżeli planujecie studia zagraniczne, warto zasięgnąć rzetelnych i sprawdzonych informacji.

Jeśli chcecie się dowiedzieć nieco więcej, serdecznie zapraszamy!
www.facebook.com/Drzwi-na-wpół-Otwarte-102069461486767/

Plakat

WIRTUALNE DRZWI OTWARTE UMP JUŻ ZA NAMI
Drodzy Maturzyści! Jesteście zainteresowani podjęciem studiów na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu? Chcecie poznać nasze kierunki studiów, zasady i terminy rekrutacji? Chcecie posłuchać o warunkach w jakich uczą się nasi studenci, o akademikach, stypendiach i perspektywach na przyszłość?

W dniach 8-10 maja 2020 r. zorganizowaliśmy Wirtualne Drzwi Otwarte Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu!

Inicjatywa była transmitowana na facebookowym wydarzeniu Wirtualnych Drzwi Otwartych UMP. To właśnie tutaj znajdziecie wszystkie nagrania, które możecie obejrzeć z odtworzenia - ciekawe wykłady, prezentacje kierunków studiów, wystąpienia organizacji studenckich, sesja Q&A z Działem Rekrutacji.

Baner reklamowy. Monitor po prawej stronie. Dziewczyna trzyma niebieskie serce. Po lewej stronie napis Wirtualne Drzwi Otwarte UMP

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DLA KIERUNKU NEUROBIOLOGIA
Zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów na kierunek Neurobiologia (II stopnia, stacjonarne, 2-letnie)
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DLA PROTETYKA SŁUCHU
Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na studia na kierunek Protetyka słuchu (II stopnia, stacjonarne, 2-letnie)
UWAGA KANDYDACI Z MATURĄ SPRZED 2005 R.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie będzie przeprowadzał egzaminów wstępnych dla kandydatów legitymujących się maturą sprzed 2005 r.

Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed  2005 r.) to powinieneś skontaktować się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania Okręgową Komisją Egzaminacyjną i złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do 31 grudnia 2019 r.
Kandydaci na studia w Polsce! Sięgnijcie po stypendium im. gen. Andersa
Rozpoczynamy nabór wniosków w programie stypendialnym dla młodzieży polonijnej z całego świata.

Jeżeli posiadasz Kartę Polaka bądź masz udokumentowane polskie pochodzenie i planujesz rozpocząć studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, bądź studia drugiego stopnia - zapraszamy do składania wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia. W tegorocznej edycji naboru o stypendium może ubiegać się młodzież polskiego pochodzenia lub posiadającą Kartę Polaka niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłączeniem osób, które mają również obywatelstwo polskie).

Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 r.

» Szczegółowe informacje

 

Zobacz także