Komunikaty rekrutacyjne

 

GRUPY DLA PIERWSZOROCZNYCH STUDENTÓW NA FACEBOOKU

Jesteś nowym studentem UMP? Dołącz do grupy dla pierwszorocznych, a nie ominą Cię żadne newsy, dyskusje i odpowiedzi na dociekliwe pytania. Nie stracisz też wyjątkowej szansy na poznanie już dziś koleżanek i kolegów z Twojego roku.

GRUPA OGÓLNA
www.facebook.com/groups/144150212796338

LEKARSKI (WYDZIAŁ LEKARSKI I)
www.facebook.com/groups/1916391681983950

LEKARSKI (WYDZIAŁ LEKARSKI II)
www.facebook.com/groups/587142065007066

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
www.facebook.com/groups/1434917639899067

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA
www.facebook.com/groups/1903950473186499

DIETETYKA
www.facebook.com/groups/435518790174299

TECHNIKI DENTYSTYCZNE
www.facebook.com/groups/307284256365204

HIGIENA DENTYSTYCZNA
www.facebook.com/groups/1703438823295204

OPTOMETRIA
www.facebook.com/groups/303777123367677

PROTETYKA SŁUCHU
www.facebook.com/groups/1437635702970137

FARMACJA
www.facebook.com/groups/1478521915569548

ANALITYKA MEDYCZNA
www.facebook.com/groups/120013881847038

KOSMETOLOGIA
www.facebook.com/groups/237118240115947

ELEKTRORADIOLOGIA
www.facebook.com/groups/1097057357105282

FIZJOTERAPIA
www.facebook.com/groups/716958535157600

PIELĘGNIARSTWO
www.facebook.com/groups/201211117072339

POŁOŻNICTWO
www.facebook.com/groups/255842181561535

RATOWNICTWO MEDYCZNE
www.facebook.com/groups/781404835362849

TERAPIA ZAJĘCIOWA
www.facebook.com/groups/975161645968120

ZDROWIE PUBLICZNE
www.facebook.com/groups/1305034376279929

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW APLIKUJĄCYCH NA KIERUNEK LEKARSKI

Komunikat z dnia 9.05.2017 roku

Uprzejmie informujemy, że kierunek lekarski w UMP jest prowadzony na Wydziale Lekarskim I i na Wydziale Lekarskim II. Można aplikować na jeden Wydział lub jednocześnie na dwa Wydziały. Aplikując na dwa Wydziały należy wnieść opłatę rekrutacyjną na każdy Wydział oddzielnie. Przenoszenie kandydatów między Wydziałami nie będzie możliwe.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak

» Komunikat

 

STYPENDIUM AKADEMICKIE IM. JERZEGO JUZONIA

Maturzysto!

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje VI edycję stypendiów akademickich. W roku akademickim 2017/2018 Fundacja zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie: www.fejj.pl.

Fanpage na Facebook'u: www.facebook.com/FEimJJ?fref=ts

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE TZW. "STAREJ MATURY"

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie będzie przeprowadzał egzaminów wstępnych dla kandydatów legitymujących się tzw. ”starą maturą”.

Jeżeli jesteś kandydatem legitymującym się tzw. „starą maturą” (należy przez to rozumieć kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości zgodnie z treścią § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu powołanego z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199. Poz. 2046 z późn. zm.)), to powinieneś skontaktować się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania Okręgową Komisją Egzaminacyjną i złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

 

Zobacz także