Komunikaty rekrutacyjne

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE TZW. "STAREJ MATURY"

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie będzie przeprowadzał egzaminów wstępnych dla kandydatów legitymujących się tzw. ”starą maturą”.

Jeżeli jesteś kandydatem legitymującym się tzw. „starą maturą” (należy przez to rozumieć kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości zgodnie z treścią § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu powołanego z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199. Poz. 2046 z późn. zm.)), to powinieneś skontaktować się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania Okręgową Komisją Egzaminacyjną i złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Banner

Drodzy Maturzyści,
serdecznie zapraszamy Was na Drzwi Otwarte Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Termin: 1.04.2017 r., godz. 9:00
Miejsce:
Collegium Anatomicum UMP

» Szczegółowe informacje

 

Targi edukacyjne

Drodzy Maturzyści,
serdecznie zapraszamy Was na Targi Edukacyjne, które odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Termin: 24-26.03.2017 r.

Wstęp wolny!

Targi Edukacyjne to niecodzienna okazja, by móc porozmawiać ze studentami Uniwersytetu Medycznego o zasadach i terminach rekrutacji, warunkach studiowania, o akademikach, stypendiach i perspektywach na przyszłość.

Będziemy czekać tam na Was i na wszystkie Wasze pytania :-)

 

Zobacz także