Komunikaty rekrutacyjne

 

Targi edukacyjne
Drodzy Maturzyści,

serdecznie zapraszamy Was na Targi Edukacyjne, które odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Termin: 24-26.03.2017 r.

Wstęp wolny!

Targi Edukacyjne to niecodzienna okazja, by móc porozmawiać ze studentami Uniwersytetu Medycznego o zasadach i terminach rekrutacji, warunkach studiowania, o akademikach, stypendiach i perspektywach na przyszłość.

Będziemy czekać tam na Was i na wszystkie Wasze pytania :-)

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  nie będzie przeprowadzał egzaminów wstępnych dla kandydatów legitymujących się tzw. ”starą maturą”.

Jeżeli jesteś kandydatem legitymującym się tzw. „starą maturą” (należy przez to rozumieć kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości zgodnie z treścią § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu powołanego z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199. Poz. 2046 z późn. zm.)), to powinieneś skontaktować się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania Okręgową Komisją Egzaminacyjną i złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Zobacz także