Studia podyplomowe

Lp. Oferta studiów podyplomowych:
1. Niestacjonarne Studium Kształcenia Podyplomowego w Zakresie Analityki Medycznej
2. Studia Podyplomowe Arteterapii
3. Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych
4. Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego
5. Studia Podyplomowe „Estetyka Twarzy”
6. Podyplomowe Studia Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej
7. Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych
8. Podyplomowe Studium Optometrii
9. Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
10. Podyplomowe Studium Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej
11. Studium Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii”
12. Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Fredry 10, pok.250
61-701 Poznań
tel.: 61 854-61-08
e-mail: dzialksztalcenia@ump.edu.pl

Kształcenie specjalizacyjne dla farmaceutów

Joanna Kościelniak
ul. Fredry 10, pok.250
61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-83
e-mail: kursfarm@ump.edu.pl

Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Szamarzewskiego 82/84, wejście A, I piętro, 60-569 Poznań
tel.: 61 854-90-75 / 61-854-90-33
w godz. 10.00-13.00
e-mail: arleta@ump.edu.pl

Specjalizacje dla lekarzy i lekarzy-dentystów

Oddział Kształcenia Podyplomowego
ul. Bukowska 70, pok. D238
60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-40
tel./fax: 61 854-71-41

Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych
mgr Hanna Więczkowska:
hwieczko@ump.edu.pl
mgr Barbara Jaracz:
bjaracz@ump.edu.pl
tel.: 61 854-71-40

KOMUNIKAT

W celu usprawnienia obsługi administracyjnej, uprzejmie prosimy wraz z formularzem aplikacyjnym przesłać informację o preferowanym rodzaju umowy wraz z niezbędnymi danymi do jej wystawienia.

Zobacz także