Studia Podyplomowe Arteterapii

1. Rekrutacja - edycja XI:

Rejestracja online:

ZAREJESTRUJ SIĘ

W trakcie wypełniania formularza on-line należy załączyć skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz skan dowodu osobistego.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2017 roku. Pierwszy zjazd planowany jest na 27-28 stycznia 2018 r.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

2. Profil kandydata:

Słuchaczami Studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem  magisterskim i licencjackim.
Nie ma opłaty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studium.

Warunkiem uruchomienia Studiów jest przyjęcie minimum 20 osób. Pierwszy zjazd planowany jest na styczeń 2018 r.

3. Akty prawne - edycja XI:
4. Dane kontaktowe:

W sprawach rekrutacji, składanych dokumentów - mgr Nadia Majewska, (tel. 61 854 61 08, nmajewska@ump.edu.pl)

Kwestie merytoryczne, pytania dot. programu studiów, zjazdów, organizacji studiów - mgr Anna Lewczuk (tel. 61 854 73 06, alewczuk@ump.edu.pl)

Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Arteterapii
Pracownia Terapii Zajęciowej
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studiów: 
dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854-73-09, mcylkowska-nowak@wp.pl)

5. Ramowy program zajęć:

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 470 godzin (w tym 420 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk arteterapeutycznych), trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 120 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty:

» Ramowy program zajęć

6. Koszty uczestnictwa i terminy płatności:

Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 9000 PLN, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 2250 PLN w terminach:  13.01.2018 r., 16.06.2018 r., 15.01.2019 r., 15.06.2019 r.

7. Harmonogram zjazdów na Studia Podyplomowe Arteterapii, edycja XI:

Harmonogram będzie dostępny w terminie późniejszym.

8. Informacje dodatkowe:
9. Cele i efekty kształcenia:

Absolwent Studiów Podyplomowych Arteterapii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Posiada wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Charakteryzuje go zdolność do wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.
 
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: www.edukacja.ump.edu.pl (zakładka: STUDIA PODYPLOMOWE, edycja XI)

 

Edycja X - rekrutacja zakończona

1. Akty prawne regulujące funkcjonowanie Studium - edycja X:
2. Dane kontaktowe:

Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Arteterapii
Pracownia Terapii Zajęciowej 
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studium: 
dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09, mcylkowska-nowak@wp.pl)

Koordynator administracyjny Studium: 
mgr Anna Lewczuk (61 854 73 06, alewczuk@umed.poznan.pl)

3. Ramowy program zajęć:

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 470 godzin (w tym 420 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk arteterapeutycznych), trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 120 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty:

» Ramowy program zajęć

4. Koszt uczestnictwa i terminy płatności:

Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 8200 PLN, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 2050 PLN w terminach:  28.11.2016 r., 31.05.2017 r., 30.11.2017 r., 31.05.2018 r.

5. Harmonogram zjazdów na Podyplomowym Studium Arteterapii, edycja X:

Zajęcia odbywają się raz w miesiącusobota w godz. 8:30-16:45 lub 8:30-20:15 (dot. tylko kilku wybranych zjazdów), niedziela w godz. 8:30-16:45. Wyjątek stanowi ostatni zjazd w pierwszym semestrze, który trwa cztery dni (zajęcia z malarstwa - przedmiot realizowany blokowo, czwartek-niedziela). 
 
Harmonogram zjazdów na Podyplomowym Studium Arteterapii w roku akademickim 2016/2017, semestr I, edycja X - nabór 2016/2017* 

03-04.12.2016 r. - pierwszy zjazd/rozpoczęcie zajęć
14-15.01.2017 r.
11-12.02.2017 r.
18-19.03.2017 r.
22-23.04.2017 r.
20-21.05.2017 r.
29.06.-02.07.2017 r. - zjazd czterodniowy
 
Semestr II - III  - rok akademicki 2017/2018:
21-22.10.2017 r.
18-19.11.2017 r.
16-17.12.2017 r.
13-14.01.2018 r.
03-04.02.2018 r.
24-25.02.2018 r.

Semestr IV - rok akademicki 2018/2019, zakończenie - grudzień 2018 r.

6. Informacje dodatkowe:
7. Cele i efekty kształcenia:

Absolwent Podyplomowego Studium Arteterapii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Posiada wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Absolwent Studium jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Charakteryzuje go zdolność do wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.
 
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: www.edukacja.ump.edu.pl (zakładka: STUDIA PODYPLOMOWE, edycja X)

 

Edycja IX - rekrutacja zakończona

1. Akty prawne regulujące funkcjonowanie Studium - edycja IX:

Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Regulamin Studiów Podyplomowych
• Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nr 79/15 w sprawie uruchomienia IX edycji studiów z dnia 5 sierpnia 2015 r.

2. Dane kontaktowe:

Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Arteterapii
Pracownia Terapii Zajęciowej
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studium:
dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09, mcylkowska-nowak@wp.pl)

Koordynator administracyjny Studium:
mgr Anna Lewczuk (61 854 73 06, alewczuk@umed.poznan.pl)

3. Ramowy program zajęć:

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 470 godzin (w tym 420 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk arteterapeutycznych), trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 120 punktów ECTS i obejmują następujące przedmioty:

- Program ramowy

4. Koszt uczestnictwa i terminy płatności:

Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 7500 zł, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 1875 zł w terminach: 30.11.2015 r., 31.05.2016 r., 30.11.2016 r., 31.05.2017 r.

5. Harmonogram zjazdów na Podyplomowym Studium Arteterapii, edycja IX:

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: sobota w godz. 8:30-16:30 lub 8:30-20:15 (dot. wybranych zjazdów), niedziela w godz. 8:30-16:30. Wyjątek stanowi ostatni zjazd w pierwszym semestrze, który trwa cztery dni (zajęcia z malarstwa - przedmiot realizowany blokowo, czwartek-niedziela).

Semestr I:
05 - 06.12.2015 r. - pierwszy zjazd/rozpoczęcie zajęć
16 - 17.01.2016 r.
13 - 14.02.2016 r.
12 - 13.03.2016 r.
16 - 17.04.2016 r.
14 - 15.05.2016 r.
23 - 26.06.2016 r. - zjazd czterodniowy (zajęcia z malarstwa)

Semestr II:
24-25.09.2016 r.
22-23.10.2016 r.
19-20.11.2016 r.
10-11.12.2016 r.
21-22.01.2016 r.
18-19.02.2016 r.
11-12.03.2016 r.

Semestr III:
01-02.04.2017 r.
22-23.04.2017 r.
20-21.05.2017 r.
24-25.06.2017 r.
16-17.09.2017 r.

Semestr IV - rok akademicki 2017/2018, zakończenie - grudzień 2017 r.:
07-08.10.2017 r.
terminy praktyk arteterapeutycznych
07-08.09. 2017 r.
11-12.09.2017 r.
21-22.10.2017 r.
18-19.11.2017 r.

* W wyjątkowych sytuacjach Studium zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wybranych zjazdów.

6. Informacje dodatkowe:

• Na zajęcia warsztatowe słuchacz zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie wygodnej odzieży i obuwia;
• Studium zapewnia materiały na wszystkie zajęcia, z wyjątkiem zajęć warsztatowych z malarstwa (zakup farb wskazanych przez prowadzącego zajęcia we własnym charakterze);
• Uczestnik studiów podyplomowych ma status Słuchacza, nie Studenta (nie uprawnia do korzystania ze zniżek studenckich, np. w przypadku komunikacji miejskiej).

7. Cele i efekty kształcenia:

Absolwent Podyplomowego Studium Arteterapii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Posiada wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Absolwent Studium jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Charakteryzuje go zdolność do wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.

Szczegółowe informacje: www.edukacja.ump.edu.pl (zakładka: STUDIA PODYPLOMOWE, edycja IX)