Studia Podyplomowe Arteterapii

Edycja XI - rekrutacja zakończona

1 . Akty prawne:
2. Dane kontaktowe:

W sprawach rekrutacji, składanych dokumentów:
mgr Nadia Majewska - tel. 61 854 61 08, nmajewska@ump.edu.pl

Kwestie merytoryczne, pytania dot. programu studiów, zjazdów, organizacji studiów:
mgr Anna Lewczuk - tel. 61 854 73 06, alewczuk@ump.edu.pl

Kierownik Studiów:
dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak - 61 854-73-09, mcylkowska-nowak@wp.pl

Adres:
Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Arteterapii
Pracownia Terapii Zajęciowej
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

3. Ramowy program zajęć:

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 470 godzin (w tym 420 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk arteterapeutycznych), trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 120 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty:

» Ramowy program zajęć

4. Koszty uczestnictwa i terminy płatności:

Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 9000 PLN, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 2250 PLN w terminach:  13.01.2018 r., 16.06.2018 r., 15.01.2019 r., 15.06.2019 r.

5. Harmonogram zjazdów:

Semestr I:
- 27-28.01.18
- 24-25.02.18
- 24-25.03.18
- 21-22.04.18
- 19-20.05.18
- 23-24.06.18

6. Informacje dodatkowe:
7. Cele i efekty kształcenia:

Absolwent Studiów Podyplomowych Arteterapii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Posiada wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Charakteryzuje go zdolność do wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.
 
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: www.edukacja.ump.edu.pl (zakładka: STUDIA PODYPLOMOWE, edycja XI)

 

Edycja X - rekrutacja zakończona

1. Akty prawne regulujące funkcjonowanie Studium - edycja X:
2. Dane kontaktowe:

Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Arteterapii
Pracownia Terapii Zajęciowej 
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studium: 
dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09, mcylkowska-nowak@wp.pl)

Koordynator administracyjny Studium: 
mgr Anna Lewczuk (61 854 73 06, alewczuk@umed.poznan.pl)

3. Ramowy program zajęć:

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 470 godzin (w tym 420 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk arteterapeutycznych), trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 120 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty:

» Ramowy program zajęć

4. Koszt uczestnictwa i terminy płatności:

Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 8200 PLN, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 2050 PLN w terminach:  28.11.2016 r., 31.05.2017 r., 30.11.2017 r., 31.05.2018 r.

5. Harmonogram zjazdów na Podyplomowym Studium Arteterapii, edycja X:

Zajęcia odbywają się raz w miesiącusobota w godz. 8:30-16:45 lub 8:30-20:15 (dot. tylko kilku wybranych zjazdów), niedziela w godz. 8:30-16:45. Wyjątek stanowi ostatni zjazd w pierwszym semestrze, który trwa cztery dni (zajęcia z malarstwa - przedmiot realizowany blokowo, czwartek-niedziela). 
 
Harmonogram zjazdów na Podyplomowym Studium Arteterapii w roku akademickim 2016/2017, semestr I, edycja X - nabór 2016/2017* 

03-04.12.2016 r. - pierwszy zjazd/rozpoczęcie zajęć
14-15.01.2017 r.
11-12.02.2017 r.
18-19.03.2017 r.
22-23.04.2017 r.
20-21.05.2017 r.
29.06.-02.07.2017 r. - zjazd czterodniowy
 
Semestr II - III  - rok akademicki 2017/2018:
21-22.10.2017 r.
18-19.11.2017 r.
16-17.12.2017 r.
13-14.01.2018 r.
03-04.02.2018 r.
24-25.02.2018 r.

Semestr IV - rok akademicki 2018/2019, zakończenie - grudzień 2018 r.

6. Informacje dodatkowe:
7. Cele i efekty kształcenia:

Absolwent Podyplomowego Studium Arteterapii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Posiada wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Absolwent Studium jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Charakteryzuje go zdolność do wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.
 
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: www.edukacja.ump.edu.pl (zakładka: STUDIA PODYPLOMOWE, edycja X)

 

Edycja IX - rekrutacja zakończona

1. Akty prawne regulujące funkcjonowanie Studium - edycja IX:

Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Regulamin Studiów Podyplomowych
• Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nr 79/15 w sprawie uruchomienia IX edycji studiów z dnia 5 sierpnia 2015 r.

2. Dane kontaktowe:

Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Arteterapii
Pracownia Terapii Zajęciowej
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studium:
dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09, mcylkowska-nowak@wp.pl)

Koordynator administracyjny Studium:
mgr Anna Lewczuk (61 854 73 06, alewczuk@umed.poznan.pl)

3. Ramowy program zajęć:

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 470 godzin (w tym 420 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk arteterapeutycznych), trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 120 punktów ECTS i obejmują następujące przedmioty:

- Program ramowy

4. Koszt uczestnictwa i terminy płatności:

Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 7500 zł, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 1875 zł w terminach: 30.11.2015 r., 31.05.2016 r., 30.11.2016 r., 31.05.2017 r.

5. Harmonogram zjazdów na Podyplomowym Studium Arteterapii, edycja IX:

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: sobota w godz. 8:30-16:30 lub 8:30-20:15 (dot. wybranych zjazdów), niedziela w godz. 8:30-16:30. Wyjątek stanowi ostatni zjazd w pierwszym semestrze, który trwa cztery dni (zajęcia z malarstwa - przedmiot realizowany blokowo, czwartek-niedziela).

Semestr I:
05 - 06.12.2015 r. - pierwszy zjazd/rozpoczęcie zajęć
16 - 17.01.2016 r.
13 - 14.02.2016 r.
12 - 13.03.2016 r.
16 - 17.04.2016 r.
14 - 15.05.2016 r.
23 - 26.06.2016 r. - zjazd czterodniowy (zajęcia z malarstwa)

Semestr II:
24-25.09.2016 r.
22-23.10.2016 r.
19-20.11.2016 r.
10-11.12.2016 r.
21-22.01.2016 r.
18-19.02.2016 r.
11-12.03.2016 r.

Semestr III:
01-02.04.2017 r.
22-23.04.2017 r.
20-21.05.2017 r.
24-25.06.2017 r.
16-17.09.2017 r.

Semestr IV - rok akademicki 2017/2018, zakończenie - grudzień 2017 r.:
07-08.10.2017 r.
terminy praktyk arteterapeutycznych
07-08.09. 2017 r.
11-12.09.2017 r.
21-22.10.2017 r.
18-19.11.2017 r.

* W wyjątkowych sytuacjach Studium zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wybranych zjazdów.

6. Informacje dodatkowe:

• Na zajęcia warsztatowe słuchacz zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie wygodnej odzieży i obuwia;
• Studium zapewnia materiały na wszystkie zajęcia, z wyjątkiem zajęć warsztatowych z malarstwa (zakup farb wskazanych przez prowadzącego zajęcia we własnym charakterze);
• Uczestnik studiów podyplomowych ma status Słuchacza, nie Studenta (nie uprawnia do korzystania ze zniżek studenckich, np. w przypadku komunikacji miejskiej).

7. Cele i efekty kształcenia:

Absolwent Podyplomowego Studium Arteterapii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Posiada wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Absolwent Studium jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Charakteryzuje go zdolność do wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.

Szczegółowe informacje: www.edukacja.ump.edu.pl (zakładka: STUDIA PODYPLOMOWE, edycja IX)